top of page

AED cursus voor de marshals.

Onlangs zijn weer drie reanimatiecursussen gegeven aan onze marshals van onze vereniging. Voor de meesten was het een herhalingscursus,  voor enkelen een nieuwe ervaring.

 


Maar wat doen ze eigenlijk in zo’n cursus? Want bij sommigen leeft de gedachte dat je bij een hartprobleem de AED (hartdefibrillator) toepast en… BOEM het is geregeld. Het hart doet het weer, het slachtoffer is gered. Maar zo simpel is het helaas niet!

 

De basis van een reanimatie is het handmatig reanimeren van een slachtoffer, waarbij een AED een belangrijk hulpmiddel is als je daarover kunt beschikken. De cursussen hebben daarom een opzet, waarbij eerst wordt ingegaan op de werking van het hart, het ontstaan van hartfibrillatie, hoe dit kan worden herkend en hoe vervolgens te handelen door het handmatig toedienen van borstcompressies, afgewisseld met beademing

en het gebruik van een AED.

 

Verder wordt in het inleidende uur ingegaan op het inroepen van professionele hulp via 112, en wat te doen ingeval de patiënt een penning “reanimeer mij niet” blijkt te dragen. Uiteraard geeft dit altijd weer stof tot discussie. Dat geldt ook voor de vragen, zoals “wanneer mag of moet ik stoppen met reanimeren?”, “heeft reanimeren eigenlijk nog wel zin als al geruime tijd is verlopen voordat het slachtoffer wordt gevonden?”

 

Na de inleiding volgen de oefeningen met de pop, namelijk het geven van borstcompressie, beademing en het gebruik van een AED.


Tenslotte is ook van belang dat iedere golfer(ster) bij binnenkomst in het clubhuis zich vergewist,  waar de AED in ons clubhuis hangt en/of onze eigen AED met de marshal inmiddels al  in het veld is. Ook is het handig te weten hoe eventueel de weg wordt vrijgemaakt voor de opgeroepen hulpverleners (ambulance en politie) en hoe hen ook de weg in de baan kan worden gewezen? Ieder aanwezig lid kan zich met deze taak belasten.

 

Op dit moment beschikken ruim 30 van onze leden over kennis van reanimatie en het gebruik van een AED die niet ouder is dan ca. 3 jaar (dus niet ouder dan 2021).

 

Bob Groeneveld geeft al jaren deze cursus aan onze marshals. De meesten van de marshals hebben dan ook door hem hun kennis opgedaan of telkens weer opgefrist op een open en plezierige wijze met ruimte voor discussie en vragen. Na afloop van iedere cursus werd Bob  ook uitdrukkelijk bedankt voor de wijze waarop hij ons in de afgelopen cursus  bij de les heeft gehouden.

 

Pepi Hanusch

87 weergaven

Commenti


bottom of page