Tarieven

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij De Tongelreep. Het aantal leden is gelimiteerd op 550 en op sommige momenten is er sprake van een wachtlijst, maar meestal is de wachttijd kort. De Tongelreep neemt het hele jaar door nieuwe leden aan. Bij instap gedurende het jaar wordt het lidmaatschapsgeld naar rato berekend.

Lidmaatschap 2020 vanaf 40 jaar

Inschrijfgeld

Lidmaatschap "oude leden"

Lidmaatschap "nieuwe leden"

Country lid A

Country lid B

Buitenleden *

€ 250,-

€ 765,-

€ 865,-

€   50,-

€ 150,-

€ 475,-

* Buitenleden zijn leden die minimaal drie jaar een Normaal Lidmaatschap hebben gehad en die inmiddels hun homeclub buiten Nederland hebben (niet België of Duitsland).

Lidmaatschap 2020 - 25 t/m 39 jaar

Inschrijfgeld

Lidmaatschap 25 t/m 29 jaar 

Lidmaatschap 30 t/m 34 jaar 

Lidmaatschap 35 t/m 39 jaar 

Geen

€ 375,-

€ 525,-

€ 675,-

Jeugdlidmaatschap 2020

Inschrijfgeld

Jeugdlid C (t/m 12 jaar)

Jeugdlid B (13 t/m 19 jaar)

Jeugdlid A (20 t/m 24 jaar)

Geen

€ 120,-

€ 220,-

€ 320,-

Voor alle leeftijdsgrenzen wordt 1 januari als peildatum aangehouden. De leeftijd die het lid op 1 januari heeft bepaalt de categorie waarin hij of zij dat jaar valt.

 
Tongelreep-2020_40A4595.jpg
 

Lid worden

Geslacht
Kies gewenst lidmaatschap
GVB
Bent u lid van een andere golfclub?
Blijft u ook lid van deze golfclub?
Wordt GCC de Tongelreep uw homecourse?
Graag digitaal een foto toevoegen
Ondersteund bestand uploaden (max. 15 MB)
Logo Club wit.png

Charles Roelslaan 15

5644 HX  Eindhoven

040 252 09 62

info@golfdetongelreep.nl