top of page

Tarieven

Nieuwe leden zijn van harte welkom, maar op dit moment is er sprake van een wachtlijst. De Tongelreep neemt het hele jaar door nieuwe leden aan. Bij instap gedurende het jaar wordt het lidmaatschapsgeld naar rato berekend.

Lidmaatschap 2024 vanaf 40 jaar

Inschrijfgeld

Lidmaatschap "oude leden"

Lidmaatschap "nieuwe leden"

Country lid A

Country lid B

Buitenleden *

€ 250,-    

€ 850,-    

€ 865,-    

€   60,-   

€ 170,-    

€ 520,-    

* Buitenleden zijn leden die minimaal drie jaar een Normaal Lidmaatschap hebben gehad en die inmiddels hun homeclub buiten Nederland hebben (niet België of Duitsland).

Lidmaatschap 2024 - 21 t/m 39 jaar

Inschrijfgeld

Lidmaatschap 21 t/m 24 jaar 

Lidmaatschap 25 t/m 29 jaar 

Lidmaatschap 30 t/m 34 jaar 

Lidmaatschap 35 t/m 39 jaar 

Geen

€ 350,-   

€ 420,-   

€ 585,-    

€ 750,-    

Jeugdlidmaatschap 2024 (tot 21 jaar)

Inschrijfgeld

Jeugdlidmaatschap zonder speelrecht

Jeugdlidmaatschap met speelrecht

Geen

€ 135,-   

€ 240,-  

Voor alle leeftijdsgrenzen wordt 1 januari als peildatum aangehouden. De leeftijd die het lid op 1 januari heeft, bepaalt de categorie waarin hij of zij dat jaar valt.

Anker 1
Tongelreep-2020_40A4595.jpg
Lid club

Lid worden

Geslacht
Kies gewenst lidmaatschap
GVB
Bent u lid van een andere golfclub?
Blijft u ook lid van deze golfclub?
Wordt GCC de Tongelreep uw homecourse?
Graag digitaal een foto toevoegen

Een onmogelijkheid om gebruik te maken van het verkregen speelrecht, om welke reden dan ook, geeft geen aanspraak op restitutie van reeds betaalde contributies”. 

bottom of page