Taakverdeling bestuur

Het Bestuur van GCC De Tongelreep bestaat uit de zes onderstaande personen. Voor rechtstreeks contact met het Bestuur kunt u een email sturen naar bestuur@golfdetongelreep.nl.

Driessen Desiree.jpg

Désiree Driessen

Voorzitter

Desiree houdt zich bezig met:

 • Voorzitten bestuurs- en ledenvergaderingen

 • Woordvoerderschap

 • Contacten andere golfclubs

 • Beleidsvoorbereiding

 • Businessclub

 • Onderhoud, beheer en beveiliging gebouwen

Contactpersoon voor:

 • Businessclub commissie

Beyer Brigitte.jpeg

Brigitte Beyer

Secretaris

Brigitte houdt zich bezig met:

 • Secretariaat van bestuur en vereniging

 • Bestuurscommunicatie

 • NGF-zaken

 • E-golf4U

 • Automatisering / ICT- infrastructuur

 • Golfalliantie

 • 9-holes verbond

Huijs Wim.jpg

Wim Huijs

Penningmeester

Wim houdt zich bezig met:

 • Financieel beheer en administratie

 • Begroting

 • Financiële verslaglegging

 • Bank- en verzekeringszaken

 • Handicart

Contactpersoon voor:

 • Handycartcommissie

Ton Bonouvrié

Bestuurslid Baanzaken

Ton houdt zich bezig met:

 • Baanonderhoud

 • Baanveranderingen

 • Baanstatus

 • Onderhoud en beheer Golfcampus

 • Contacten gemeente, waterschap en Genneper Parken

 • GEO

 • Buggies

 • Poortbeleid

Contactpersoon voor:

 • Baancommissie

Huijs Wim.jpg

Désiree Driessen

Bestuurslid Verenigingszaken en Hospitality

Désiree houdt zich bezig met:

 • Ledenbeleid en –aanname

 • Contributiehuis

 • Clubevenementen / funwedstrijden

 • Horeca

 • Inrichting clubhuis

 • Caddymaster

 • Marshalls

 • Vrijwilligers

 • Lockers

Contactpersoon voor:

 • Marshalcommissie

 • Caddymaster

Kim Egger

Bestuurslid Golfzaken / Golfcampus / Marketing en Communicatie

Kim houdt zich bezig met:

 • Technisch beleid

 • Wedstrijd- en regelzaken

 • Jeugd / GolfTon

 • Golfpro’s/ Golfschool

 • Campusontwikkeling en activiteiten

 • Externe marketing en communicatie

 • Website en ledencommunicatie

 • Arrangementen voor groepen

Contactpersoon voor:

 • Wedstrijdcommissie

 • Regelcommissie

 • Technische commissie

 • Jeugdcommissie

 • Handicapcommissie

 • Marketing & Communicatie- Commissie

 • Campuscommissie

 • Golfpro’s