top of page

Taakverdeling bestuur

Het Bestuur van GCC De Tongelreep bestaat uit de vijf onderstaande personen. Voor rechtstreeks contact met het Bestuur kunt u een email sturen naar bestuur@golfdetongelreep.nl.

Driessen Desiree 2022.JPG

Désiree Driessen

Voorzitter

Desiree houdt zich bezig met:

 • Voorzitten bestuurs- en ledenvergaderingen

 • Woordvoerderschap

 • Contacten andere golfclubs

 • Beleidsvoorbereiding

 • Businessclub

 • nieuwbouw*

 • ledenbeleid/ contributiehuis*

 • vrijwilligers/buddies*

 • horeca*

* ad interim

Contactpersoon voor:

 • Businessclub commissie

 • Commissie B&O*

 • ledenadministratie*

 • vrijwilligers*

 • horeca*

Bergeijk Ceciel van 2022.JPG

Ceciel van Bergeijk

Secretaris

Ceciel houdt zich bezig met:

 • Secretariaat van bestuur en vereniging

 • Bestuurscommunicatie

 • Externe Marketing en Communicatie

 • Website en ledencommunicatie

 • NGF-zaken

 • E-golf4U

 • Golfalliantie

 • 9-holes verbond

Contactpersoon voor:

 • Commissie Marketing en Communitatie

Huijs Wim 2022.JPG

Wim Huijs

Penningmeester

Wim houdt zich bezig met:

 • Financieel beheer en administratie

 • Begroting

 • Financiële verslaglegging

 • Bank- en verzekeringszaken

 • Handicart

 • Contracten Businessclub

 • Onderhoud en beheer gebouwen*

* ad interim

Contactpersoon voor:

 • Handicartcommissie*

 • Commissie beheer en onderhoud

Poorter Dennis de 2022.JPG

Dennis de Poorter

Bestuurslid Baanzaken

Dennis houdt zich bezig met:

 • Baanonderhoud

 • Baanveranderingen

 • Baanstatus

 • Onderhoud en beheer Golfcampus

 • Contacten gemeente, waterschap en Genneper Parken

 • GEO

 • Buggies

 • Poortbeleid

 • Automatisering / ICT-infrastructuur / abonnementen

Contactpersoon voor:

 • Baancommissie

Ruijs Luc 2022.JPG

Luc Ruijs

Bestuurslid Golfzaken / Golfcampus

Luc houdt zich bezig met:

 • Technisch beleid

 • Clubevenementen en funwedstrijden

 • Jeugd / GolfTon

 • Golfpro’s/ Golfschool

 • Campusontwikkeling en activiteiten

 • Arrangementen voor groepen

 • Marshals

 • Caddymasters

 • Calamiteitenplan

Contactpersoon voor:

 • Wedstrijdcommissie

 • Regelcommissie

 • Technische commissie

 • Jeugdcommissie

 • Handicapcommissie

 • Campuscommissie

 • Golfpro’s

 • Caddymasters

 • Marshalcommissie

bottom of page