top of page

Taakverdeling bestuur

Het bestuur van GCC De Tongelreep bestaat uit de onderstaande personen. Voor rechtstreeks contact met het Bestuur kunt u een email sturen naar bestuur@golfdetongelreep.nl.

Driessen Desiree 2022.JPG

Désirée Driessen

Voorzitter

Désirée houdt zich bezig met:

 • Voorzitten bestuurs- en ledenvergaderingen

 • Woordvoerderschap

 • Contacten andere golfclubs

 • Beleidsvoorbereiding

 • Businessclub

 • Nieuwbouw*

 • Ledenbeleid / contributiehuis*

 • Vrijwilligers / buddies*

 • Horeca*

* ad interim

Contactpersoon voor:

 • Businessclub commissie

 • Commissie onderhoud*

 • Ledenadministratie*

 • Vrijwilligers*

 • Horeca*

Vacature.gif

Vacature

Secretaris

... houdt zich bezig met:

 • Secretariaat van bestuur en vereniging

 • Bestuurscommunicatie

 • Website en ledencommunicatie

 • NGF-zaken

 • E-golf4U

 • Golfalliantie

 • 9-holes verbond

 • Automatisering / ICT-infrastructuur /
  Abonnementen

Contactpersoon voor:

 • Commissie Marketing en Communitatie

Huijs Wim 2022.JPG

Wim Huijs

Penningmeester

Wim houdt zich bezig met:

 • Financieel beheer en administratie

 • Begroting

 • Financiële verslaglegging

 • Bank- en verzekeringszaken

 • Handicart

 • Contracten Businessclub

 • Onderhoud en beheer gebouwen*

* ad interim

Contactpersoon voor:

 • Handicartcommissie

 • Commissie onderhoud*

Vacature.gif

Vacature

Bestuurslid Baanzaken

... houdt zich bezig met:

 • Baanonderhoud

 • Baanveranderingen

 • Baanstatus

 • Onderhoud en beheer Golfcampus

 • Contacten gemeente, waterschap en Genneper Parken

 • GEO

 • Buggies

 • Poortbeleid

Contactpersoon voor:

 • Baancommissie

Vacature.gif

Vacature

Bestuurslid Golfzaken / Golfcampus

... houdt zich bezig met:

 • Technisch beleid

 • Clubevenementen en funwedstrijden

 • Jeugd / GolfTon

 • Golfpro’s/ Golfschool

 • Campusontwikkeling en activiteiten

 • Arrangementen voor groepen

 • Marshals

 • Caddymasters

 • Calamiteitenplan

Contactpersoon voor:

 • Wedstrijdcommissie- en regelcommissie

 • Technische commissie

 • Jeugdcommissie

 • Handicapcommissie

 • Campuscommissie

 • Golfpro’s

 • Caddymasters

 • Marshalcommissie

Kamp Bart vd.JPG

Bart van de Kamp

Bestuurslid Operationele zaken *

Bart houdt zich bezig met:

 • zowel Baanzaken als Golfzaken / Golfcampus

* ad interim

Contactpersoon voor:

 • Zie hierboven

bottom of page