top of page
Tongelreep-2020_0111477.jpg

Golfbaan

Golf- en Countryclub De Tongeleep beschikt over een mooie 9-holes parkbaan met licht glooiende fairways. De fairways zijn relatief smal en de greens niet al te groot, waardoor  accuratesse wordt gevraagd. In combinatie met de interessant gelegen waterpartijen en bunkers wordt de baan als uitdagend ervaren. Zeven van de negen holes hebben twee greens of afslagplaatsen. Hierdoor speelt de tweede negen anders en heeft u niet het idee dat u twee keer dezelfde ronde loopt.

Anker 1

Greenfees

Greenfees

Verzekering Buggy

 • De buggy die u huurt, is WA en casco verzekerd. Er geldt een eigen risico van maximaal € 750,= en in het voorkomend geval zal de club u voor dat bedrag aanspreken.

 • Er is GEEN sprake van een Inzittendenverzekering.

 • Voorts acht de club zich niet aansprakelijk voor letselschade aan de bestuurder, veroorzaakt door of met de buggy. De bestuurder rijdt op eigen risico.

Tongelreep-2020_0111670.jpg

Toelatingseisen

Toelatingseisen 9-holes baan

 • Reserveren kan maximaal 14 dagen van tevoren .

 • Reserveren voor de grote baan kan voor meerdere rondes van 9-holes

 • Afslagtijden tussen 08.00uur en 15.00 uur d.m.v. reserveren tee time.

 • Gasten  na 15.00 uur worden door de caddymaster genoteerd in de gele balk bovenaan de agenda van de desbetreffende dag . Zij hebben geen voorrang op leden, dus aan geven bij reservering  dat ze gewoon op hun beurt moeten wachten.

 • Flight van 4 personen : 2 afslagtijden na elkaar boeken ,max 2 flights (4 afslagtijden) van 4 achter elkaar .

Clubleden

 • Handicap 54 of lager

 • Leden met baanpermissie gehaald op De Tongelreep
  Mogen alleen samen spelen met een speler met handicap 54 of lager

 • Leden met handicap 36-54 of baanpermissie wordt vriendelijk gevraagd te spelen na 15.00.

 • 4-bal vanaf 12.00 uur

 • Voor een flight van 4 personen dienen 2 afslagtijden te worden geboekt na elkaar

 • Maximaal twee flights van 4 personen achter elkaar

Introducees van clubleden

 • Handicap 54 of lager

Campusleden

 • Handicap 54 of lager

 • Campusleden met baanpermissie (gehaald op De Tongelreep)
  Mogen alleen samen spelen met een speler met handicap 54 of lager

 • 4-bal vanaf 12.00 uur

 • Voor een flight van 4 personen dienen 2 afslagtijden te worden geboekt na elkaar

 • Maximaal twee flights van 4 personen achter elkaar

Greenfeeërs 

 • Niet op wedstrijddagen

 • Allemaal handicap 36 of lager

 • 4-bal vanaf 12.00 uur

 • Voor een flight van 4 personen dienen 2 afslagtijden te worden geboekt na elkaar

 • Maximaal twee flights van 4 personen achter elkaar

 • Maximaal 9 spelers op één dag

 • Als er 2 dagen vóór de gereserveerde datum minder dan 9 alliantieleden hebben geboekt, mogen greenfeeërs de nog openstaande plekken (max 18) gebruiken.

 

Alliantieleden

 • Niet op wedstrijddagen

 • Allemaal handicap 36 of lager

 • 4-bal vanaf 12.00 uur

 • Voor een flight van 4 personen dienen 2 afslagtijden te worden geboekt na elkaar

 • Maximaal twee flights van 4 personen achter elkaar

 • Maximaal 9 spelers op één dag

 

Als er op de dag zelf nog veel onbenutte starttijden zijn, dan mogen extra greenfeeërs en Alliantieleden worden toegelaten bovenop de limiet van maximaal 18 spelers per dag. Dit is ter beoordeling van de caddymaster.

 

Als iemand les heeft gehad mag er tot 1 uur na de training gebruik worden gemaakt van de driving range. Er is een geplastificeerde L in de trainingsruimte die je mee kan geven (tbv marshal).

 

Voor het reserveren van afslagtijden gelden de volgende algemene regels:

 • Houd je aan de algemene regels voor golfers die door de NGF zijn opgesteld (zie Protocol)

 • Reserveren kan maximaal 14 dagen van tevoren

 • Reserveren voor de grote baan kan voor meerdere rondes van 9-holes.

 • Afslagtijden tussen 8.00 uur en 20.00 uur

 • Vierballen zijn toegestaan. Dit kan door twee starttijden te boeken voor twee spelers en op de eerste starttijd te starten.

Tolatingseisen

Playing handicap bepalen

Bekijk onderstaande PDF bestanden om uw playing handicap te bepalen.

_0118481.jpg
Handicap

Wat te doen bij onweer?

 1. Er dreigt onweer: bliksem wordt gevaarlijk als de tijd tussen de “flits” en de “donder” minder wordt dan 10 seconden.

 2. Als u een lang aangehouden toon hoort van de misthoorn (toeter), begeef u dan zo snel mogelijk in de richting van een veilige plek: het clubhuis, de schuilhutten en de boerderij.

 3. Is er geen tijd om een schuilhut te bereiken ga dan gehurkt in een open gebied zitten met de voeten dicht bij elkaar.

 4. Laat uw bal liggen.

 5. Neem afstand van golfclubs en paraplu. (minstens 50 meter)

 6. Blijf uit de buurt van hekken, bomen en waterpartijen.

 7. Volg de adviezen van de marshals en het baanpersoneel direct op.

 8. Een buggy is zeker niet 100 % veilig, mede daarom rijden onze marshals niet door de baan tijdens onweer.

 9. Pas als u 3 korte tonen hoort (misthoorn/toeter), is het weer veilig en kunt u uw spel vervolgen.

 

Indien iemand is getroffen door de bliksem moet hij zo snel mogelijk verzorgd worden. Deze persoon is niet elektrisch geladen en kan dus zonder risico aangeraakt worden. Bel onmiddellijk 112 en het clubhuis/marshal 040-2520962. De laatste zal met de AED komen en zorgen voor opvang van de hulpdiensten.

 

In de golfregels staat dat een speler het spel mag onderbreken als hij denkt dat er gevaar is voor blikseminslag. Dus als u een wedstrijd speelt en u hoort geen toeter en u meent toch dat er gevaar is, dan mag u toch stoppen, beschutting zoeken en wachten totdat het gevaar voorbij is.

 

Uiteraard bent u te allen tijde in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid.

Onweer

Baanreglement

ALGEMEEN

Iedereen die speelt op de golfbaan of gebruik maakt van de andere faciliteiten is gehouden aan de etiquette- en golfregels die door de NGF worden gehanteerd.

Het gebruik van de golfbaan en/of de accommodaties is volledig voor eigen risico. GCC de Tongelreep en/of personeel is niet aansprakelijk voor letsel, verlies en/of schade in welke vorm dan ook.

 

CADDYMASTERS en MARSHALS 

De Caddymasters en Marshals van GCC de Tongelreep zijn er om u voor, tijdens en na uw ronde van dienst te zijn. Bij het nemen van beslissingen en in hun handelen wegen zij de belangen van de gebruikers van de baan en het clubhuis zorgvuldig af. Respecteer hun beslissingen en voorkom onnodig lange discussies hierover. In het geval van onheuse bejegeningen, ernstige schending van de gedragsregels of indien er sprake is van onveilige situaties zal het bestuur op voordracht van deze functionarissen disciplinaire maatregelen nemen.

 

KLEDINGVOORSCHRIFT

Bezoekers en spelers zijn gekleed volgens de algemene normen van beschaving en mode bij het golfspel te weten:

 

​DAMES: 

Blouse of polo met kraagje, eventueel mouwloos. Lange broek, golfrokje of shorts. Jeans toegestaan, zonder rafels en/of scheuren.

 

HEREN:

Blouse of polo met kraag. Lange broek of shorts op bermudalengte. Jeans toegestaan, zonder rafels en/of scheuren.

 

 • Elke bespeler van de baan dient golfschoenen of -laarzen te dragen, voorzien van soft spikes van voldoende lengte of voorzien van rubber.

 • Het dragen van een hoofddeksel in het clubhuis is niet toegestaan.

 

GEDRAG

 • Lidmaatschap label en greenfeekaart dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd aan de golfuitrusting.

 • Alle spelers en gebruikers van de golfbaan en de accommodaties dienen controle op de geldigheid van lidmaatschap label, baanpermissies en greenfeekaart onverwijld toe te staan. De controle geschiedt door de Marshal of Caddymaster.

 • Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de baan, snelheid van spelen, ritsen*, doorlaten van spelers met standing en het naleven van de regeling speelrecht in algemene zin, gegeven door de Marshal of Caddymaster, dienen onverwijld te worden opgevolgd.

 • De beslissingsbevoegdheid op de afslagplaats (doorgaans de eerste tee) berust bij de Marshal, of ten tijde van wedstrijden bij de wedstrijdcommissie.

 • Gebruikers van buggy’s en mono buggy’s dienen zoveel mogelijk de aangegeven rijroutes en/of paden te volgen.

 • Het is verboden met trolleys, buggy’s, mono buggy’s en dergelijke te rijden over afslagplaatsen en greens, tussen greens en bunkers, op voorgreens, aprons en beplante vakken en dergelijke.​

 • Maak oefenswings zonder een plag te slaan of maak oefenswings naast de afslagplaats om onnodige schade te voorkomen. 

 • Het gebruik van een mobiele telefoon anders dan voor het registreren van scores en het gebruik van een golf-app is tijdens het spelen – behalve in noodgevallen – verboden.

 • Het is baanpersoneel toegestaan om voor hun werkzaamheden gebruik te maken van een mobiele telefoon in de baan, daarbij rekening houdend met de spelers in hun nabijheid.

 • Praat tijdens een ronde op gedempte toon, zodanig dat andere spelers op andere holes er geen last van hebben.

 • Het spelen van een flight met meer dan vier personen is niet toegestaan.

 • Baanpersoneel heeft tijdens het uitvoeren van zijn/haar werk altijd voorrang op de spelers in de baan. Spelers wachten op een teken voordat zij hun spel in de richting van het personeel voortzetten.​

 • Lesgevende professionals met hun leerlingen hebben uitsluitend op de 6 holes Par 3baan, oefengreens en in oefenbunkers voorrang op andere spelers.​

 • Op de Driving range dient men uitsluitend af te slaan van de aangegeven afslagplaatsen.

 • De Driving range ballen zijn eigendom van GCC de Tongelreep.

 • Het rapen van ballen op de Driving range is verboden.

 • Het gebruik van oefenballen (Driving rangeballen) in de baan is verboden, als ook op de oefengreens. 

 • *) Ritsen: Wanneer u 18 holes speelt wordt er op de gereserveerde tweede starttijd of na 15.00 uur direct verder gespeeld op hole 10, mits er niemand op de afslag van hole 1 staat. De doorkomende flight vanaf hole 9 heeft voorrang bij gelijktijdige aankomst op hole 1/10. Staan er meerdere flights te wachten dan wordt er geritst. Eerst start de flight die staat te wachten en vervolgens de doorkomende flight afkomstig van hole 9.

 

ZORG VOOR DE BAAN

Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen. Dit houdt in:

 • Repareer uw eigen pitchmark en (eventueel) die van anderen, pitchfork verplicht op zak.

 • Bunkers betreden en verlaten aan de lage kant.

 • Bunkers aanharken en harken terugleggen aan de lage zijde.

 • Zandzakje meenemen en hiermee de divots opvullen om uitdroging te voorkomen en om de baan te egaliseren.

 • Golfdraagtas en trolley  ruim buiten de greens neerleggen/plaatsen.

 • Aangegeven loop- en rijroutes volgen.

 • Het is verboden met uw trolley tussen de green en de bunkers en/of over de voorgreen te lopen.

 

VEILIGHEID

 • Sla uw bal pas als dit geen gevaar oplevert voor anderen. 

 • Roep 'FORE' als uw bal iemand dreigt te raken. 

 • Maak uzelf klein en bedek uw hoofd met uw handen als u 'FORE' hoort roepen.

 • Maak nooit een oefenswing richting iemand anders

 • Bij bijzondere droogte en bij gevaar voor bosbrand kan er een rookverbod op de gehele golfbaan worden ingesteld.

 • Roken in de baan is toegestaan, mits met instemming van alle flight genoten.

 • Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor aangebrachte afvalbakken.

 

SPEELTEMPO

 • Speel 'Ready Golf'. Ook al ligt uw bal dichter bij de hole dan die van uw flight genoten, speel uw bal zodra het veilig kan. Sla een 'provisionele' bal als uw oorspronkelijke bal mogelijk verloren is.

 • Zoek (gezamenlijk) maximaal 3 minuten naar uw bal. 

 • Loop tussen uw slagen vlot door en neem maximaal ongeveer 40 seconden voor het doen van een slag (inclusief oefenswings).

 • Bereid uw eigen slag vast voor (o.a. afstand en clubkeuze) als u op anderen moet wachten, maar zonder hen daarbij te hinderen.

 • Zet uw trolley, buggy of tas zodanig neer dat u vlot van de green naar de volgende hole kunt lopen.

 • Als u vaak moet zoeken naar uw bal, laat dan de flight achter u voorgaan. Zoek maximaal 3 minuten naar uw bal. 

 • Noteer de score de op de scorekaart nabij de afslagplaats van de volgende hole.

 

STARTREGELING

 • Als een starttijd is gereserveerd is de flight uiterlijk 5 minuten voor die starttijd op de tee aanwezig. Bij te laat zijn, vervalt in principe de starttijd.

 • Bij verhindering annuleert de speler de gereserveerde starttijd meteen. Het bestuur kan een sanctie toepassen wanneer een golfer bij herhaling niet verschijnt op een gereserveerde starttijd zonder acceptabele redenen.

 • Het spelen van een partij met vier personen kan alleen als er 2 starttijden zijn geboekt, waarbij er gestart wordt op de eerste starttijd.

 

WINTERREGELING

 • Buggy’s en mono buggy’s dienen de aangegeven route te volgen, gemarkeerd met oranje paaltjes.

 • Winterregels worden vermeld op de website.

 

Eindhoven, maart 2023.

Rules
bottom of page