Baancommissie

IMG_0037_de Poorter (2)_edited.jpg

Dennis de Poorter

Voorzitter

Diebels Roel brug_edited.jpg

Roel Diebels

Joop Mikkers

Geerts Geert 2022.jpg

Geert Geerts

Blad blazen en afvoeren

Oevers opschonen

Sloten en vijvers schoonmaken

Schilderen schuilhutten

Onderhoud beregeningsputten

Maaien rond de bomen

Schoonmaken sponsorborden

Onderhoud T-borden

Nestkastjes ophangen / schoonmaken

baancommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • het aansturen van het baanonderhoud,

 • het vaststellen van de bespeelbaarheid van de golfbaan

 • het aanbrengen van de juiste markeringen op de baan

 • het sluiten en wel/niet qualifying verklaren van de baan

 • het instellen van tijdelijke maatregelen bij abnormale (weers)omstandigheden, zoals o.a. wintergreens, plaatsen van de bal, wel of geen buggy’s, verplichten draagtassen

 • het onderhouden van in- en externe contacten betreffende het baanonderhoud

 • het volgen van de flora en fauna ontwikkeling op en langs de baan

 • beheer en onderhoud van de driving range

 • beheer robotisering driving range

 • beheer en onderhoud buggy’s.

 

Baanvrijwilligers

De Baancommissie wordt ondersteund door een grote groep Baanvrijwilligers. De greenkeepers van De Enk verrichten onderhoud aan de fairways, greens, bunkers, etc. De Baanvrijwilligers verrichten alle overige werkzaamheden die moeten gebeuren om de baan netjes en in goede staat te houden, zoals:

Onderhoud rododendrons

Afgewaaide takken verzamelen / afvoeren

Snoeien van wilgen en hagen

Vuilnisbakken legen

Onderhoud ballenwassers

Onderhoud looppaden in de baan

Verschonen handdoekjes

Bomen omzagen en afvoeren

Onderhoud par 3 baan

Tijn v Wylick

Huib Vredegoor

Hans Teune

Ton v Daal

Mak Ponjé

Frank Maat

Henny v Kemenade

Alfons v Meer

Ton Bonouvrié

Vencken Frank.jpeg

Frank Vencken

Guus Beerens

Rob vd Laan

Geerts Geert 2022.jpg

Geert Geerts

Wiebe Elzenga

Hans Gunneman

Jan le Comte

Elsje v Abbe

Ger Couteaux

Cor vd Ven

Rossum Jean van.JPG

Jean v Rossum

Mike.JPG

Mike Gerrits

Gerlag Paul 2021.png

Paul Gerlag

Trower Kenny.jpeg

Kenny Trower

Leon Ebus

Harry vd Brand

Mikkers Joop.JPG

Joop Mikkers

Deckers Patrick.jpg

Patrick Deckers

 

Jeugdcommissie

Sanders Theo.jpeg

Theo Sanders

voorzitter

Ensbergen Monique van.jpg

Monique van

Ensbergen

Broek Robert vd.JPG

Robert

vd Broek

Arkeveld Sabine

Sabine

Arkeveld

Kenzo 1.png

Kenzo

Vlassaks

jeugdcommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Wat kunt u van de Jeugdcommissie verwachten?

 

 • De jeugdcommissie begeleidt de jeugdige golfspelers rond en tijdens de wedstrijden.

 • Het verzorgen van een eigen wedstrijdprogramma en het overleg hierover met de wedstrijdcommissie i.v.m. het vaststellen van data en starttijden.

 • Het verzorgen van een jeugdprogramma van maart t/m december met lessen, trainingen en wedstrijden. De wedstrijden variëren tussen clubwedstrijden, Jeugd Open, sinterklaaswedstrijd, paaswedstrijd, competitie, jeugdweek, uitwisselingswedstrijden en diverse andere wedstrijden.

 • De jeugdcommissie stelt zich ten doel om jeugd te interesseren en te stimuleren om het golfen als een gezonde bezigheid te ervaren.

 

Handicapcommissaris

Heiden Joep vd.jpeg

Joep vd Heiden

handicapcommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Vaststellen van de regels en procedures met betrekking tot de uitvoering van het handicapbeleid.

 • Toekennen, berekenen, bewaken, (de)activeren, administreren en publiceren van handicaps (hcp). De resultaten staan vermeld op de Website.

 • Uitvoeren van de jaarlijkse herziening (revisie) van de handicaps van alle leden. Hierbij kan, afhankelijk van de resultaten van het afgelopen jaar/jaren, de handicap worden verhoogd of verlaagd en kan de handicap inactief worden gemaakt.

 • Afnemen van de regelexamens.

 

Handicartcommissie

Noor van Bommel

Voorzitter

Marks Maarten.jpg

Maarten Marks

handicartcommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Het adviseren van het Bestuur over het handicartbeleid.

Actueel:

In 1986 is de “Stichting Handicart” opgericht met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Een unieke regeling in de wereld. Tegen een kleine vergoeding kunnen de mindervalide golfers gebruik maken van de handicarts.

 

Gelukkig voor velen is het spelen van 18 holes geen enkele moeite. Hierin kan verandering komen vanwege een fysiek ongemak of dat u ouder bent geworden. Onze club heeft de buggy’s in eigen beheer. De golfers kunnen gebruik maken van de dienstverlening van de stichting, te weten een gereduceerd tarief. Via de clubconsul kunt u een tijdelijke of permanente gebruikerspas aanvragen.

 

U zult begrijpen dat een jaarlijkse bijdrage van Euro 8.50 niet kostendekkend is. Om de ” Stichting Handicart” in stand te kunnen houden, is er een “Stichting Vrienden voor de Handicart” opgericht. Donateurs zijn van harte welkom; ook al bent u nog in goede conditie!

 

Handicarts zijn uitsluitend met gebruikerskaart en reservering beschikbaar.

 

Businessclub commissie

Berg Peter vd.jpg

Peter vd Berg

voorzitter a.i.

Geerts Anneke 2019 (2019_09_27 13_30_23 UTC).jpeg

Anneke Geerts

Nolte Dick.jpeg

Dick Nolte

Hetty Vissers

Wettum Robert van.jpg

Robert

van Wettum

businessclub@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het ontwikkelen van sponsormogelijkheden en sponsorpakketten

 • Het werven van nieuwe sponsors en businessclubleden

 • Het organiseren van activiteiten van de businessclub.

 

Marketing- en communicatiecommissie

Bergeijk Ceciel van.jpg

Ceciel v Bergeijk

Voorzitter

Rutten Paul.jpg

Paul Rutten

Vormgeving

Roel de Ruiter

Website

Alfons van Meer

Redactie

Campen Anya van 20190328.jpg

Anya van Campen

Redactie

redactie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

De Commissie Marketing & Communicatie heeft de verantwoordelijkheid voor alle marketing-en communicatie-activiteiten binnen de vereniging. Meer concreet betreft dit de volgende terreinen:
 

 • Marketing:  activiteiten gericht op het aantrekken van leden en bezoekers golfclub en golfcampus

 • PR: contacten met externe media, zoals pers, internetsites, etc.

 • Huisstijl: ontwikkelen en bewaken van de huisstijl

 • Interne communicatie: algemene communicatie naar leden en andere interne stakeholders

 • Evenementen: initiëren en coördineren van evenementen gericht op het promoten de club of de campus

 • Communicatiemiddelen: beheren en verder ontwikkelen van alle communicatiemiddelen zoals de website (club én campus), Facebook, TV-screens, publicatieborden, etc.

 

Marshalcommissie

Prudon Gerard 2.JPG

Gerard Prudon

voorzitter

Maaren Dana van 1.jpg

Dana v Maaren

Lennards Karen.jpeg

Karen Lennards

Lia Bonouvrié

Nico Eeken

Pols Henk.jpeg

Henk Pols

Meijer Ron.JPG

Ron Meijer

Michelle Roeten

Ger Couteaux

Deckers Patrick.jpg

Patrick Deckers

Jonk Hans.jpg

Hans Jonk

Marijke Koning

Bruijn Peer de.JPG

Peer de Bruijn

Oda Bakermans

Pepi Hanush

Muijsers Wiel.JPG

Wiel Muijsers

Brekelmans Lenie 2020.jpeg

Lenie Brekelmans

Marse Ineke.jpg

Ineke Brent

Bert

van 't Klooster

Meer Alfons van.jpg

Alfons van Meer

Wittenberg Jos.jpg

Jos Wittenberg

marshalcommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Marshals hebben de taak om de gang van zaken in de baan goed te laten verlopen. Zij zorgen ervoor dat zowel leden als greenfeespelers zich prettig voelen op De Tongelreep. Per dagdeel is er een marshal aanwezig. Wilt u ook 2 tot 3 x per maand een dagdeel marshal zijn? Geef u dan op bij onze voorzitter.

 

Voor het inloggen van de marshal site klik hieronder.  

 

Technische commissie

Visser Bart.jpg

Bart Vissers

Voorzitter

Rietjens Annemarie.jpg

Annemarie Rietjens

secretaris

Peels Jasper.png

Jasper Peels

technischecommissie@golfdetongelreep.nl

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen van het technische beleid van de club

 • Selectie van spelers en samenstelling van teams voor de NGF-competitie

 • Samenstellen van trainingsprogramma’s voor competitieteams in samenspraak met de golfpro’s

 • Contact onderhouden met de NGF inzake de competitie

!Geen pasfoto.jpeg

Marjo van Doormalen

 

Wedstrijd- en regelcommissie

Cor van de Ven

voorzitter

Simone Sanders

Joep vd Heiden

Regelzaken

Wilma Tuip

Hans Schellens

Linssen Marjolein_edited.jpg

Marjolein Linsen

Rutten Paul.jpg

Paul Rutten

Marse Ineke.jpg

Ineke Brent

wedstrijdcommissie@golfdetongelreep.nl

Taken en verantwoordelijkheden:

​De WRC organiseert het gehele jaar door diverse wedstrijden binnen onze golfclub, zo’n 120 in totaal. Dit wordt verzorgd door 9 enthousiaste clubleden. Wij zorgen ervoor dat er een flightindeling komt en dat deze tijdig op internet wordt gepubliceerd, zodat iedereen zijn starttijd kan zien. Tevens verzorgen wij de uitslagverwerking en doen de prijsuitreiking. Meedoen aan een wedstrijd is eenvoudig. Via de Telegolfzuil of via deze website kunt u zich inschrijven.