top of page

Baancommissie

Poorter Dennis de 2022.JPG

Dennis de Poorter

Voorzitter

Diebels Roel 2022.JPG

Roel Diebels

Mikkers Joop 2022 a.JPG

Joop Mikkers

Geerts Geert 2022.JPG

Geert Geerts

Blad blazen en afvoeren

Oevers opschonen

Sloten en vijvers schoonmaken

Schilderen schuilhutten

Onderhoud beregeningsputten

Maaien rond de bomen

Schoonmaken sponsorborden

Onderhoud T-borden

Nestkastjes ophangen / schoonmaken

baancommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • het aansturen van het baanonderhoud,

 • het vaststellen van de bespeelbaarheid van de golfbaan

 • het aanbrengen van de juiste markeringen op de baan

 • het sluiten en wel/niet qualifying verklaren van de baan

 • het instellen van tijdelijke maatregelen bij abnormale (weers)omstandigheden, zoals o.a. wintergreens, plaatsen van de bal, wel of geen buggy’s, verplichten draagtassen

 • het onderhouden van in- en externe contacten betreffende het baanonderhoud

 • het volgen van de flora en fauna ontwikkeling op en langs de baan

 • beheer en onderhoud van de driving range

 • beheer robotisering driving range

 • beheer en onderhoud buggy’s.

 

Baanvrijwilligers

De Baancommissie wordt ondersteund door een grote groep Baanvrijwilligers. De greenkeepers van De Enk verrichten onderhoud aan de fairways, greens, bunkers, etc. De Baanvrijwilligers verrichten alle overige werkzaamheden die moeten gebeuren om de baan netjes en in goede staat te houden, zoals:

Onderhoud rododendrons

Afgewaaide takken verzamelen / afvoeren

Snoeien van wilgen en hagen

Vuilnisbakken legen

Onderhoud ballenwassers

Onderhoud looppaden in de baan

Verschonen handdoekjes

Bomen omzagen en afvoeren

Onderhoud par 3 baan

Meer Fons van.JPG

Alfons v Meer

Alphons Antonisen

Ven Cor vd 2022.JPG

Cor vd Ven

Altona Els.jpeg

Els Altona

Abbe Elsje van 2022.JPG

Elsje v Abbe

Maat Frank 2022.JPG

Frank Maat

Gunneman Hans 2022.JPG

Hans Gunneman

Vencken Frank 2022.JPG

Frank Vencken

Teune Hans 2022.JPG

Hans Teune

Vredegoor Huib 2022.JPG

Huib Vredegoor

Ponle Mak 2022.JPG

Mak Ponjé

Hendrikx Paul.png

Paul Hendrikx

Bonouvrie Ton 2022.JPG

Ton Bonouvrié

2022-08-04 - Comte Jan Le 2022.JPG

Jan le Comte

Gerrits Mike 2022.JPG

Mike Gerrits

Laan Rob vd 2022.JPG

Rob vd Laan

Daal Ton van 2022.JPG

Ton v Daal

Geerts Geert 2022.JPG

Geert Geerts

Brand Harry vd 2022.JPG

Harry vd Brand

Mikkers Joop 2022 a.JPG

Joop Mikkers

Ruiter Nel de 2022.JPG

Nel de Ruiter

Ruiter Roel de 2022.JPG

Roel de Ruiter

Couteaux Ger 2022.JPG

Ger Couteaux

Taudin Helene.jpeg

Helene Taudin -

Chabot

Trower Kenny 2022.JPG

Kenny Trower

Deckers Patrick 2022.JPG

Patrick Deckers

Dekker Ted 2022.JPG

Ted Dekker

Beerens Guus 2022.JPG

Guus Beerens

Kemenade Henny van 2022.JPG

Henny v Kemenade

Ebus Leon 2022.JPG

Leon Ebus

Gerlag Paul 2022.JPG

Paul Gerlag

Wylick Tijn van 2022.JPG

Tijn v Wylick

Baan

Jeugdcommissie

Ensbergen Monique van 2022.JPG

Monique van

Ensbergen

Broek Robert vd 2022.JPG

Robert

vd Broek

Arkeveld Sabine.jpeg

Sabine

Arkeveld

Das Jos.jpeg

Jos

Das

jeugdcommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Wat kunt u van de Jeugdcommissie verwachten?

 

 • De jeugdcommissie begeleidt de jeugdige golfspelers rond en tijdens de wedstrijden.

 • Het verzorgen van een eigen wedstrijdprogramma en het overleg hierover met de wedstrijdcommissie i.v.m. het vaststellen van data en starttijden.

 • Het verzorgen van een jeugdprogramma van maart t/m december met lessen, trainingen en wedstrijden. De wedstrijden variëren tussen clubwedstrijden, Jeugd Open, sinterklaaswedstrijd, paaswedstrijd, competitie, jeugdweek, uitwisselingswedstrijden en diverse andere wedstrijden.

 • De jeugdcommissie stelt zich ten doel om jeugd te interesseren en te stimuleren om het golfen als een gezonde bezigheid te ervaren.

Jeugd

Handicapcommissaris

Heiden Joep vd 2022.JPG

Joep vd Heiden

handicapcommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Vaststellen van de regels en procedures met betrekking tot de uitvoering van het handicapbeleid.

 • Toekennen, berekenen, bewaken, (de)activeren, administreren en publiceren van handicaps (hcp). De resultaten staan vermeld op de Website.

 • Uitvoeren van de jaarlijkse herziening (revisie) van de handicaps van alle leden. Hierbij kan, afhankelijk van de resultaten van het afgelopen jaar/jaren, de handicap worden verhoogd of verlaagd en kan de handicap inactief worden gemaakt.

 • Afnemen van de regelexamens.

Handicap

Handicartcommissie

Bommel Noor van 2022.JPG

Noor van Bommel

Voorzitter

Marks Maarten 2022.JPG

Maarten Marks

handicartcommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Het adviseren van het Bestuur over het handicartbeleid.

Actueel:

In 1986 is de “Stichting Handicart” opgericht met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Een unieke regeling in de wereld. Tegen een kleine vergoeding kunnen de mindervalide golfers gebruik maken van de handicarts.

 

Gelukkig voor velen is het spelen van 18 holes geen enkele moeite. Hierin kan verandering komen vanwege een fysiek ongemak of dat u ouder bent geworden. Onze club heeft de buggy’s in eigen beheer. De golfers kunnen gebruik maken van de dienstverlening van de stichting, te weten een gereduceerd tarief. Via de clubconsul kunt u een tijdelijke of permanente gebruikerspas aanvragen.

 

U zult begrijpen dat een jaarlijkse bijdrage van Euro 8.50 niet kostendekkend is. Om de ” Stichting Handicart” in stand te kunnen houden, is er een “Stichting Vrienden voor de Handicart” opgericht. Donateurs zijn van harte welkom; ook al bent u nog in goede conditie!

 

Handicarts zijn uitsluitend met gebruikerskaart en reservering beschikbaar.

Handicart

Businessclub commissie

Berg Peter vd 2022.JPG

Peter vd Berg

voorzitter a.i.

Geerts Anneke 2022.JPG

Anneke Geerts

Nolte Dick 2022.JPG

Dick Nolte

Vissers Hetty.jpg

Hetty Vissers

Wettum Robert van 2022.JPG

Robert van Wettum

businessclub@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het ontwikkelen van sponsormogelijkheden en sponsorpakketten

 • Het werven van nieuwe sponsors en businessclubleden

 • Het organiseren van activiteiten van de businessclub.

Businessclub

Marketing- en communicatiecommissie

Bergeijk Ceciel van 2022.JPG

Ceciel v Bergeijk

Voorzitter a.i.

Rutten Paul 2022.JPG

Paul Rutten

Vormgeving

Meer Fons van.JPG

Alfons van Meer

Redactie

Campen Anya van 2022 met bril.jpg

Anya van Campen

Redactie

redactie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

De Commissie Marketing & Communicatie heeft de verantwoordelijkheid voor alle marketing-en communicatie-activiteiten binnen de vereniging. Meer concreet betreft dit de volgende terreinen:
 

 • Marketing:  activiteiten gericht op het aantrekken van leden en bezoekers golfclub en golfcampus

 • PR: contacten met externe media, zoals pers, internetsites, etc.

 • Huisstijl: ontwikkelen en bewaken van de huisstijl

 • Interne communicatie: algemene communicatie naar leden en andere interne stakeholders

 • Evenementen: initiëren en coördineren van evenementen gericht op het promoten de club of de campus

 • Communicatiemiddelen: beheren en verder ontwikkelen van alle communicatiemiddelen zoals de website (club én campus), Facebook, TV-screens, publicatieborden, etc.

Marketing

Marshalcommissie

Prudon Gerard 2022.JPG

Gerard Prudon

voorzitter

Maaren Dana van 2022.JPG

Dana v Maaren

Lennards Karen 2022.JPG

Karen Lennards

Eeken Christien 2022.JPG

Christine Eeken

Wittenberg Jos 2022.JPG

Jos Wittenberg

Pols Henk 2022.JPG

Henk Pols

Meijer Ron 2022.JPG

Ron Meijer

Muijsers Wiel 2022.JPG

Wiel Muijsers

Roeten Michelle 2022.JPG

Michelle Roeten

Koning Marijke 2022.JPG

Marijke Koning

Benedict Alex.jpg

Alex Benedict

Couteaux Ger 2022.JPG

Ger Couteaux

Bruijn Peer de 2022.JPG

Peer de Bruijn

Hans v Beek.jpeg

Hans van Beek

Deckers Patrick 2022.JPG

Patrick Deckers

Renou Andy.jpeg

Andy Renou

Meer Fons van.JPG

Alfons van Meer

Jonk Hans 2022 b.jpg

Hans Jonk

Pepi Hanusch Aa.JPG

Pepi Hanush

Klooster Beet vt 2022.JPG

Bert van 't Klooster

Soerland Mari-anne.JPG
Soerland Peter Jan van.JPG
Borst Jan Peter.jpg

Mari-Ann Soerland

Peter Jan Soerland

Jan Peter Borst

marshalcommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Marshals hebben de taak om de gang van zaken in de baan goed te laten verlopen. Zij zorgen ervoor dat zowel leden als greenfeespelers zich prettig voelen op De Tongelreep. Per dagdeel is er een marshal aanwezig. Wilt u ook 2 tot 3 x per maand een dagdeel marshal zijn? Geef u dan op bij onze voorzitter.

 

Voor het inloggen van de marshal site klik hieronder.  

Marshal

Technische commissie

Visseres Bart 2022.JPG

Bart Vissers

Voorzitter

Doormalen Marjo van 2022.JPG

Marjo van Doormalen

Peels Jasper 2022.JPG

Jasper Peels

technischecommissie@golfdetongelreep.nl

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen van het technische beleid van de club

 • Selectie van spelers en samenstelling van teams voor de NGF-competitie

 • Samenstellen van trainingsprogramma’s voor competitieteams in samenspraak met de golfpro’s

 • Contact onderhouden met de NGF inzake de competitie

Technisch
Wedstrijd

Wedstrijd- en regelcommissie

Ven Cor vd 2022.JPG

Cor van de Ven

voorzitter

Schellens Hans 2022.JPG

Hans Schellens

Sanders Simone 2022.JPG

Simone Sanders

Linsen Marjolein 2022.JPG

Marjolein Linsen

Heiden Joep vd 2022.JPG

Joep vd Heiden

Regelzaken

Rutten Paul 2022.JPG

Paul Rutten

Tuip Wilma 2022.JPG

Wilma Tuip

Brent Ineke 2022.JPG

Ineke Brent

wedstrijdcommissie@golfdetongelreep.nl

Taken en verantwoordelijkheden:

​De WRC organiseert het gehele jaar door diverse wedstrijden binnen onze golfclub, zo’n 120 in totaal. Dit wordt verzorgd door 9 enthousiaste clubleden. Wij zorgen ervoor dat er een flightindeling komt en dat deze tijdig op internet wordt gepubliceerd, zodat iedereen zijn starttijd kan zien. Tevens verzorgen wij de uitslagverwerking en doen de prijsuitreiking. Meedoen aan een wedstrijd is eenvoudig. Via de Telegolfzuil of via deze website kunt u zich inschrijven.

Commissie Onderhoud

Bert Smits

Peeters Ge.JPG

Gé Peters

onderhoud@golfdetongelreep.nl

Taken en verantwoordelijkheden:
De commissie Onderhoud zorgt voor het dagelijks en meerjaren onderhoud aan de opstallen van de vereniging incl. technische installaties. Denk aan werkzaamheden als:

 • Het laten verhelpen van storingen en calamiteiten, zoals lekkages en verstoppingen

 • Het laten uitvoeren van periodiek onderhoud en keuringen van de installaties en gebouwen, zoals bijvoorbeeld schilderwerk

 • Het adviseren over en laten uitvoeren van vernieuwingen aan technische installaties, gebouwen en keuken

 • Het adviseren van het bestuur bij grotere projecten zoals grootscheepse aanpassingen of toevoegingen aan de gebouwen.

 • Het onderhoud van de baan en de drivingrange wordt verzorgd door de Baancommissie.

Beheer

Vrijwillige caddymasters

Lia Bonouvrie

Kathleen Renders

Marloes Burgers

Michelle Roeten

Anya van Campen

Simone Sanders

Ineke Dankers

Snoeck Marjan 2.jpg

Marjan Snoeck

Ted Dekker

Verstappen Mimi.jpg

Mimi Verstappen

Op dinsdag en woensdag worden de caddymaster taken op onze club vervuld door een team
van Vrijwilliger Caddymasters.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 •  centraal aanspreekpunt / gastvrouw voor leden en gasten

 •  planning starttijden

 •  (telefonische) reserveringen gasten en greenfeers

 •  reserveringen buggy’s en uitgifte van handicarts

 •  verhuur golfsetjes en trolleys

 •  inschrijven campusleden en drivingrange leden

 •  maken lidmaatschap bagtags

 •  verkopen golfshop

 •  administratieve afhandelingen

Caddymastes

Overige vrijwilligers

Rob Baken

Heiden Stan vd.jpg

Stan vd Heiden

Ton Bonouvrie

Remco van Herk

Pim Beekman

Eugene Ong

Bergeijk Sjors van.jpg

Sjors v Bergeijk

Henri Berger

Vissers Max.jpg

Frans Vale

Max Vissers

Tonnie Heerings

Ellen Vriend

Ovrige
bottom of page