top of page

Update baancommissie
Water overlast

Als vervolg op ons bericht van een paar weken geleden brengen wij jullie een update vanuit de baancommissie. Wat betreft de speelbaarheid van de baan zijn we iets opgeschoten, eerst 6 holes en ten tijde van dit schrijven zijn zelfs weer 7,5 holes open. Helaas is de rest van de baan nog te nat! Wat kunnen we hieraan doen is regelmatig de vraag. Nou, we roeien op dit moment met de riemen die we hebben. Pompen aansluiten, water afvoeren, leidingen herstellen, putten graven, ballen prikken…dat zijn de actuele werkzaamheden in de baan en op de DR waar we enorm druk mee zijn. Wij doen er alles aan om de baan zo snel mogelijk weer speelbaar te krijgen.


Echter, we zijn hierbij overgeleverd aan de grillen van moeder natuur en die had deze winter een enorme hoeveelheid regen in de planning. De weersvoorspellingen zijn gelukkig verbeterd en het is hopen op een droge periode met veel wind. Structureel wordt de drainage op hole 8/9 spoedig verbeterd (zie eerder bericht) en voor de DR is nu ook een verbeterplan.


Met betrekking tot de oorzaak van deze ongekende overlast kunnen we naast de extreme regenval van de laatste maanden, 2 boosdoeners benoemen:- in de vijver naast de green van hole 7, regelt een pomp het waterniveau van de vijvers en zorgt voor eventuele overstort naar het riool. Deze pomp heeft, ondanks dat deze hoorbaar functioneerde, haar capaciteit in de loop van de tijd verloren waardoor er een bassin is kunnen ontstaan dat alleen maar groter kon worden als gevolg van bovenmatige regenval.  Deze pomp is natuurlijk vervangen en functioneert weer naar behoren. Met de inzet van extra mobiele pompen heeft het echter weken geduurd om tot een normaal niveau te komen. - Tijdens inspecties van het afwateringsysteem van de DR is komen vast te staan dat er in de loop van de tijd, ondergronds, een breuk is ontstaan in de leiding.  Wellicht is dit kunnen gebeuren door eerdere graafwerkzaamheden. Deze breuk is gerepareerd maar door de hoge waterstand van de Tongelreep was, volgens Archimedes, afwatering niet mogelijk. Het riool bedrijf werkt nu aan een oplossing en in de DR zelf wordt gewerkt aan extra drainage.

 

Par-3 baan

Alsof de regen al niet genoeg ellende heeft kunnen veroorzaken is in de nacht van 8 op 9 maart bij het gemaal van het Waterschap De Dommel een leiding losgeschoten. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Par-3 baan na 2 dagen weer gesloten moest worden. Het is natuurlijk onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren en het is uitermate frustrerend voor iedereen die op de her-opening van de Par-3 baan heeft gewacht. Het management van het Waterschap is hierop aangesproken. De oorzaak is verholpen, alle vormen van assistentie werden aangeboden en schades worden vergoed.   


Verlichting

Om ook ’s-avonds lekker te kunnen oefenen is de verlichting van de DR en oefengreens verbeterd. Met het oog op duurzaamheid zijn de dure gas-ontladingslampen vervangen voor sterke Ledlampen. Zowel op het dak als op de hoge mast tussen de 2 oefengreens zijn nu lampen gemonteerd die zie voor dit doel zijn ontwikkeld.

 

Aanpassingen.

Ondertussen zijn er twee veranderingen in de baan aangebracht die van belang zijn voor het spel. De vijver bij de green van hole 7 is nu samen met de paddenpoel en de bult zand die ontstond na het afgraven van de vijver bij hole 7 (baggerdepot) een penalty area aangegeven door rode paaltjes.

Vanaf de tee van hole 9 aan de linkerzijde, na de parkeerplaats van de volkstuinen tot aan de vijver van hole 9, is er nu een penalty area aangegeven door rode plaatjes. Let wel, de Out Of Bounce bestaat hier natuurlijk ook nog steeds. Dus als je zeker weet dat je de bal in de volkstuinen hebt geslagen dan moet je handelen volgens de regels bij Out Of Bounce.

 

Vuilnisbakken

De oude vuilnisbakken zijn verwijderd en vervangen door 4 nieuwe welke zijn geplaatst aan de schuilhutten. Als je afval hebt verzoeken wij je dit te deponeren in 1 van deze vuilnisbakken. Gebruik de tee-markers in ieder geval niet voor je afval, bewaar het even totdat je een schuilhut tegenkomt.


Sinkholes.

Inmiddels is er al sprake van een aantal sink holes links bij hole 2. Eind februari heeft het Waterschap voorbereidende werkzaamheden getroffen aan de Tijdelijke Pomp Installatie (TPI) die al eerder gebouwd was links van de green van 2. Er is een schot geplaatst zodat het water niet meer door het bestaande riool loopt maar via de tijdelijke buis die buiten de baan is aangebracht (bypass).  Het heeft zolang geduurd omdat er vanwege de vele regenval te veel water doorheen ging om het riool af te kunnen sluiten. De TPI werkt nu volop en het geluid valt reuze mee.


Op 14 maart gaat men het riool van binnen onderzoeken met behulp van een drone. Hiervoor zal Hole 3 vanaf 13 maart, enkele dagen worden ingekort. Vervolgens wordt er een reparatieplan opgesteld. Dit plan zal met de Baancommissie worden besproken teneinde zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. De verwachting is dat de werken tot in 2025 zullen duren.


Zoals jullie allemaal, hopen ook wij elkaar eer snel te treffen in de baan. 

835 weergaven

Comments


bottom of page