top of page

Situatie Enexis en reconstructie Golfbaan.
Door een soort van toeval zijn we er zo’n 2 jaar geleden achter gekomen dat Enexis moest gaan uitbreiden. Vanaf dat moment zijn we in een periode van onzekerheid gekomen. Hoeveel ruimte hebben zij nodig? Wanneer dan precies?  Waar kunnen we de verloren holes compenseren?


Zonder de juiste antwoorden van Enexis zijn we links en rechts, grond gaan zoeken en gaan onderhandelen. Zelfs een rechtszaak tegen de gemeente Eindhoven was niet te veel. Er zijn ook meerdere haalbare en onhaalbare ontwerpen gemaakt voor een aangepaste 9-holes baan met als uitgangspunt een lengte van tenminste 5.400 meter. Het waren allemaal oefeningen met veel variabelen.


Op 26 februari j.l. kwam Enexis haar plannen toelichten die later op 4 maart per brief werden bevestigd. GCC De Tongelreep heeft een huurovereenkomst met een rechtsvoorganger van Enexis, sinds 1 januari 1987. Deze overeenkomst is nu formeel opgezegd per 31 augustus 2025. Deze datum is gekozen omdat men met de bouwwerkzaamheden wil starten op 1 januari 2026.


GCC De Tongelreep zal hiertegen protesteren omdat de golfclub in al haar facetten in kalenderjaren is georganiseerd, zeker voor wat betreft lidmaatschappen. De beëindiging zou dus in ieder geval per 31 december van dat jaar moeten zijn. Bovendien zal de club protesteren omdat er nog niet concreet over schadeloosstelling is gesproken en omdat timing synchroon moet lopen met de groeitijd die nodig is voor nieuwe greens en tees. Daarnaast vragen wij ons af of Enexis en/of de gemeente Eindhoven voor deze bouwplannen de juiste procedures hebben doorlopen.


Zoals gezegd heeft de Club in het traject naar dit moment verschillende routes bewandeld en een daarvan heeft geleid tot uitspraken van 2 Eindhovense wethouders dat de Gemeente Eindhoven er alles aan zal doen om 9 volwaardige golfholes te behouden binnen de Genneper Parken. Zo is, op aangeven van De Tongelreep, perceel 2860

aangewezen als mogelijke optie voor het realiseren van een reconstructie van onze baan zodanig dat een aantrekkelijke, boeiende golfbaan ontstaat die aan ieders eisen en wensen voldoet. 


Op dit moment wordt er gewerkt aan een “Concept Verzoek” aan de gemeente Eindhoven met de bedoeling om een toestemming te krijgen voor het aanleggen van 2 greens in het bewuste perceel 2860 zonder dat hiervoor een procedure Bestemmingsplan wijziging zou moeten worden gevolgd. Interessant is dat in 2004 de Heren tee van hole 1 ook in dat zelfde perceel is aangelegd, ook met toestemming van de gemeente zonder een expliciete BP wijziging.


In bedoeld Concept Verzoek zal GC De Tongelreep de gemeente Eindhoven een ruime ecologische verrijking aanbieden zoals compensatie van flora met in acht name van gewenste Inheemse bomen en struiken voor het gebied:

-Linde -Wilg – Beuk – Eik – Esdoorn – Essen – en struiken als - Brem – Kamperfoelie – Hazelaar – Hulst – Bergvlier – Meidoorn – Vogelkers.


Afbeelding 2 laat zien hoe dat dit bereikt kan worden. Dit ontwerp is ontstaan in samenwerking met de Baancommissie, de aannemer en met de golfbaan architect. Het is een aantrekkelijk ontwerp dat bovendien, voor de golfers, weinig of geen belemmering zal geven in de toegang tot de baan tijdens de werkzaamheden. Drie nieuwe greens en 2 nieuwe tees kunnen worden aangelegd en kunnen groeien terwijl het spel gewoon kan doorgaan. Het zou kunnen gebeuren dat de baan voor korte tijd niet qualifying is maar dat zal niet tijdens belangrijke wedstrijden zijn.

742 weergaven

Comments


bottom of page