Het bestuur

Het Bestuur van GCC De Tongelreep bestaat uit de zeven onderstaande personen. Voor rechtstreeks contact met het Bestuur kunt u een email sturen naar bestuur@golfdetongelreep.nl.

Peter vd Berg

Voorzitter

Peter van den Berg houdt zich bezig met:

 • Voorzitten bestuurs- en ledenvergaderingen

 • Woordvoerderschap

 • Contacten overheid, andere golfclubs e.d.

 • Beleidsvoorbereiding

 • Golfpro's

Huib Vredegoor

Secretaris

Huib Vredegoor houdt zich bezig met:

 • Secretariaat van bestuur en vereniging

 • Bestuurscommunicatie

 • Contacten Gemeente en Genneper Parken

 • Onderhoud gebouwen

 • NGF zaken

 • Inrichting clubhuis

 • Businessclub

Wim Huijs

Penningmeester

Wim Huijs houdt zich bezig met:

 • Financieel beheer en administratie

 • Begroting

 • Financiële verslaglegging

 • Bank- en verzekeringszaken

Ton Bonouvrié

Bestuurslid Baanzaken

Ton Bonouvrié houdt zich bezig met:

 • Baanonderhoud

 • Baanveranderingen

 • Baanstatus

 • Onderhoud Golfcampus

Contactpersoon voor:

 • Baancommissie

Iets voor jou?

Bestuurslid Golfzaken

Hij/zij houdt zich bezig met:

 • Technisch beleid

 • Wedstrijd- en regelzaken

 • Jeugd

 • Golfschool

Contactpersoon voor:

 • Wedstrijd- en regelcommissie

 • Technische commissie

 • Jeugdcommissie

 • Handicapcommissie

Désiree Driessen

Bestuurslid Verenigingszaken en Hospitality

Désiree Driessen houdt zich bezig met:

 • Ledenbeleid- en aanname

 • Clubevenementen

 • Horeca

 • Caddymaster

 • Marshals

 • Handicart

Contactpersoon voor:

 • Marshalcommissie

 • Handicartcommiss

Kim Egger

Bestuurslid Golfcampus / Marketing & Communicatie

Kim Egger houdt zich bezig met:

 • Marketing club en campus

 • Externe communicatie

 • Website en ledencommunicatie

 • Sponsoring

 • Campusactiviteiten

Contactpersoon voor:

 • Marketing & Communicatiecommissie

 • Sponsorcommissie

 

Countryleden / opschortregeling

Leden die niet meer kunnen golfen of hun lidmaatschap willen opschorten, kunnen Countrylid worden.

Er zijn twee categorieën: Countrylid A en Countrylid B.

 

Countrylid A

Country A leden zijn leden die minstens 5 jaar lid zijn en die om een medische reden, die aangetoond moet worden door een verklaring van een arts, of op grond van leeftijdsredenen nooit meer kunnen spelen. Voor deze leden vervalt het speelrecht met ingang van het kalenderjaar volgend op de datum van het verzoek. Het stemrecht blijft voor deze leden behouden. Zij kunnen bovendien gebruik blijven maken van de driving range en putting green. Country A leden zijn een nader door de Algemene Vergadering te bepalen contributie verschuldigd, alsmede de reguliere barfee.

Countrylid B: Opschortregeling

Country B leden zijn leden die om een medische reden die aangetoond moet worden door een verklaring van een arts, of die vanwege studie, uitzending naar het buitenland of anderszins, tijdelijk niet kunnen golfen. Voor een Country B lid vervalt tijdelijk, mits vóór één van de hierna te melden data aangevraagd, met ingang van 1 juli van het lopende kalenderjaar of 1 januari van het volgende kalenderjaar, het speelrecht. Alle andere rechten blijven behouden, mits de jaarlijkse contributie, zoals die is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, is voldaan. Indien sprake is van een Country B lidmaatschap dat ingaat per 1 januari is geen barfee verschuldigd.

Opzeggen lidmaatschap

Als u uw Golflidmaatschap wilt opzeggen, verzoeken wij u dit te doen vóór 1 november. Wilt u verbonden blijven aan onze vereniging? Dan kunt u zich aanmelden als Countrylid. Zie hiervoor de informatie elders op deze site.

 

Opzeggen kan uitsluitend via het bestuur, op een van de volgende wijze:

 • door het opzegformulier online in te vullen en te verzenden (zie knop onderstaand)

 • per e-mail:  bestuur@golfdetongelreep.nl

 • per brief: GCC De Tongelreep t.a.v. Bestuur, Charles Roelslaan 15, 5644 HX Eindhoven

 

Vermeld bij het opzeggen altijd uw naam, adres, woonplaats en lidnummer.

Het bestuur zorgt ervoor dat de opzegging wordt verwerkt.

U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging. Indien u geen opzegging ontvangt, is de opzegging niet effectief ontvangen.

 

Opzeggen bij voorkeur vóór 1 november, maar statutair uiterlijk vóór 1 december.

 
 

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft betreffende de vereniging/het bestuur, de baan, clubhuis/horeca, of één of meerdere leden, verzoeken wij u het klachtenformulier online zo volledig mogelijk in te vullen en te verzenden. U krijgt per mail een ontvangstbevestiging toegestuurd.

 

Na ontvangst zal het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering de klacht intern bespreken. Het bestuur heeft het recht wederhoor toe te passen, indien zij dit wenselijk acht en zal dit op zo kort mogelijke termijn met de betrokkenen trachten te realiseren. Dit zal voor zover mogelijk gebeuren op basis van anonimiteit. Indien dat niet mogelijk is, zal het bestuur vooraf met u overleggen over het al dan niet bekend maken van uw naam aan de betrokkene(n) . Overigens zal uw klacht met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld.

 

Zodra het bestuur zich een duidelijk beeld heeft gevormd van uw klacht en een besluit heeft genomen, zullen alle betrokkenen, voor zover van toepassing, door het bestuur worden geïnformeerd.

 

9-Holes verbond

GCC De Tongelreep is aangesloten bij het 9-holes verbond dat uit de volgende 10 clubs bestaat: 

 

Amsterdam Old Course
Domburgsche Golfclub (niet in de maanden juli en augustus)
Golfclub Gaasterland
Golfclub Holthuizen
Golfclub Kralingen
Golfclub De Schoot
Veluwse Golfclub
Golfclub Drienen
Golfclub Hattem
GCC De Tongelreep

 

Leden van deze clubs kunnen over en weer tegen gereduceerd tarief op elkaars banen spelen. Maak dus gebruik van deze faciliteit!

 

Golfalliantie

Begin 2018 is De Tongelreep lid geworden van de Golfalliantie. In eerste instantie is dit voor een proefperiode van een jaar. De Golfalliantie is een samenwerkingsverband tussen de volgende 9 banen:

 • Albatros, Prinsenbeek

 • De Dorpswaard, Kerkdriel

 • Overbrug, Helmond

 • Kromme Rijn, Bunnik

 • De Kurenpolder, Hank

 • Nieuwegeinse, Houten

 • De Tongelreep, Eindhoven

 

Leden van de aangesloten banen mogen gratis op elkaars banen spelen op tijden dat de eigen vereniging geen activiteiten ontplooit (zoals competitie, toernooien, etc.). 

Voor verdere informatie over de banen, het reglement en de reserveringsprocedure, verwijzen wij naar de site van De Golfalliantie, www.golfalliantie.nl.

Reserveren: 040 252 09 62

 • Facebook Clean Grey

Golf & Countryclub De Tongelreep     Charles Roelslaan 15      5644 HX  Eindhoven      Tel: 040 - 252 09 62     info@golfdetongelreep.nl