35 jaar.png

Baancommissie

Ton Bonouvrie

Voorzitter

Ton van Daal

Joop Mikkers

Taken en verantwoordelijkheden:

 • het aansturen van het baanonderhoud,

 • het vaststellen van de bespeelbaarheid van de golfbaan

 • het aanbrengen van de juiste markeringen op de baan

 • het sluiten en wel/niet qualifying verklaren van de baan

 • het instellen van tijdelijke maatregelen bij abnormale (weers)omstandigheden, zoals o.a. wintergreens, plaatsen van de bal, wel of geen buggy’s, verplichten draagtassen

 • het onderhouden van in- en externe contacten betreffende het baanonderhoud

 • het volgen van de flora en fauna ontwikkeling op en langs de baan

Baanvrijwilligers

De Baancommissie wordt ondersteund door een grote groep Baanvrijwilligers. De greenkeepers van De Enk verrichten onderhoud aan de fairways, greens, bunkers, etc. De Baanvrijwilligers verrichten alle overige werkzaamheden die moeten gebeuren om de baan netjes en in goede staat te houden, zoals:

Onderhoud rododendrons

Afgewaaide takken verzamelen / afvoeren

Snoeien van wilgen en hagen

Vuilnisbakken legen

Onderhoud ballenwassers

Onderhoud looppaden in de baan

Verschonen handdoekjes

Bomen omzagen en afvoeren

Onderhoud par 3 baan

Blad blazen en afvoeren

Oevers opschonen

Sloten en vijvers schoonmaken

Schilderen schuilhutten

Onderhoud beregeningsputten

Maaien rond de bomen

Schoonmaken sponsorborden

Onderhoud T-borden

Nestkastjes ophangen / schoonmaken

Tijn

Frank

Ton B

Jan

Cor

Huib

Henny

Tinus

Elsje

Jean

Hans T

Alfons

Guus

Ger

Ton v D

Rob

Wiebe

Leon

Mike

Mak

Geert

Hans G

Harry

 
 

Jeugdcommissie

Mimi Verstappen

Voorzitter

Bram Verstappen

Taken en verantwoordelijkheden:

Wat kunt u van de Jeugdcommissie verwachten?

 

 • De jeugdcommissie begeleidt de jeugdige golfspelers rond en tijdens de wedstrijden.

 • Het verzorgen van een eigen wedstrijdprogramma en het overleg hierover met de wedstrijdcommissie i.v.m. het vaststellen van data en starttijden.

 • Het verzorgen van een jeugdprogramma van maart t/m december met lessen, trainingen en wedstrijden. De wedstrijden variëren tussen clubwedstrijden, Jeugd Open, sinterklaaswedstrijd, paaswedstrijd, competitie, jeugdweek, uitwisselingswedstrijden en diverse andere wedstrijden.

 • De jeugdcommissie stelt zich ten doel om jeugd te interesseren en te stimuleren om het golfen als een gezonde bezigheid te ervaren.

 

Handicapcommissie

Frans Bax

Voorzitter

Jos Gijsbers

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Vaststellen van de regels en procedures met betrekking tot de uitvoering van het handicapbeleid.

 • Toekennen, berekenen, bewaken, (de)activeren, administreren en publiceren van handicaps (hcp). De resultaten staan vermeld op de Website.

 • Uitvoeren van de jaarlijkse herziening (revisie) van de handicaps van alle leden. Hierbij kan, afhankelijk van de resultaten van het afgelopen jaar/jaren, de handicap worden verhoogd of verlaagd en kan de handicap inactief worden gemaakt.

 • Afnemen van de regelexamens.

Actueel:

Nieuwe regels voor spelen en verwerken van qualifying kaarten

 

De NGF heeft een aantal regels rond het lopen van qualifying kaarten vereenvoudigd en hoopt daarmee dat er meer qualifying kaarten gelopen gaan worden.

De verantwoordelijkheid voor het juist registreren en invoeren van de kaarten wordt primair aan de speler overgelaten en er zal door de Handicap Commissie, uitzonderingen daargelaten, geen controle meer op worden uitgeoefend. De NGF vertrouwt er op dat de spelers hun verantwoordelijkheid in deze waar zullen maken.

 

Vanaf 2018 gelden nieuwe regels voor qualifying kaarten:

--------------------------------------------

1.    Een papieren scoringskaart hoeft niet meer ingeleverd of bewaard te worden.

2.    Je hoeft de qualifying kaart niet voorafgaand aan de ronde  te registreren.

3.    Wel moet je dan op de afslag van de eerste tee je marker melden dat je een qualifying kaart gaat lopen.

4.    Het gebruik van een gele sticker is niet meer nodig.

5.    Je mag meer dan één 9 holes Q-kaart op een dag lopen.

 

Het registreren en invoeren van een Q-kaart kan op verschillende manieren gebeuren:

 

Voor kaarten gespeeld bij de Tongelreep:

1.    Zoals gebruikelijk kun je je ronde voordat je gaat spelen in de zuil bij E-Golf4U aanmelden en na het spelen weer           invoeren.

2.    Het is toegestaan om je na het spelen aan te melden en de score in te voeren

3.    Met de smartphone via de app van NGF Golf.nl

       Marker moet deze app ook hebben.

4.    In je computer of smartphone via de site :m.eg4u.nl

       of hetzelfde programma met de smartphone via de app e-golf4u

 

Kaarten van een andere baan

1.    Als deze baan E-Golf4u gebruikt dan invoeren via “vreemde kaart” in de zuil bij deze baan.

2.    In je computer of smartphone via m.eg4u.nl via “vreemde kaart.

       of hetzelfde programma met de smartphone via de app e-golf4u

3.    Met de smartphone met de app van NGF : Golf.nl

       Marker moet ook deze app hebben.

4.    In een computer inloggen op de website van de Tongelreep, doorklikken naar E-Golf4u. Tik in Kaarten,

       Nieuwe kaart invoeren vul de naam van de club in en voer score in.

 

Als je nog geen Hcp hebt, moet de eerste kaart bij de Handicap Commissie ingeleverd worden om de start-hcp (54.0) te krijgen.

 

Handicap Commissie

Juni 2018

De NGF heeft een aantal regels die betrekking hebben op het handicapsysteem tijdelijk of permanent veranderd. Dit betreft onder andere:

 

 • De EGA-handicap loopt voortaan vanaf 54 (was 36). De regels m.b.t. het verhogen en verlagen van de handicap blijven echter ongewijzigd.

 • Ook categorie-2 spelers mogen voortaan 9-holes Qualifying Kaarten lopen.

 • De CBA wordt herzien.

 • Het begrip Niet-Actief houdt op te bestaan. Alle huidige Actieve en Niet-Actieve spelers heten voortaan actief en worden als zodanig behandeld. Of de ster blijft bestaan is nog niet bekend, maar in elk geval heeft die geen betekenis meer.

 • De formule via welke de jaarlijkse revisievoorstellen worden berekend, blijkt niet goed te voldoen. Dat is ook onze ervaring, reden waarom elk jaar weer heel veel berekende revisievoorstellen door ons werden gecorrigeerd. Er wordt nu een nieuwe formule ontwikkeld.

 • Omdat de nieuwe formule nog niet te gebruiken is, stelt de NGF voor om eind december geen revisie van de handicaps toe te passen. Een uitzondering wil zij maken voor de ernstigste gevallen en zij schat dat dat zo’n 2% van het aantal spelers betreft. Omdat in normale jaren van 15 tot 20% van de spelers de handicap gereviseerd wordt en ook omdat nu zo’n 150 niet-actieve handicappers actief worden zonder dat hun handicap aangepast wordt, vinden wij het arbitrair en niet zinvol voor een heel klein groepje wel een revisie toe te passen. Daarom hebben wij besloten dit jaar geen automatische revisie van de handicaps te laten plaats vinden.

 • Wel blijven wij van mening dat een revisie van de handicap voor veel spelers zinvol en gewenst is. Meestal zal dat dan om een verhoging van de handicap gaan, maar ook een verlaging ervan kan evenzeer gewenst zijn. Daarom wil de HC aan alle spelers van de club en aan de Wedstijd en Regel Commissie de mogelijkheid geven om een handicapaanpassing aan te vragen. Aan de hand van de gelopen kaarten in de afgelopen jaren, zullen wij dan individueel bezien in welke mate een revisie van de handicap gewenst is.

 •  

Verzoeken voor een handicapwijziging kunnen ingediend worden per e-mail bij de HC.

 

Businessclub commissie

Rob Baken

voorzitter

Huib Vredegoor

Hetty Vissers

Alfons van Meer

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het ontwikkelen van sponsormogelijkheden en sponsorpakketten

 • Het werven van nieuwe sponsors en businessclubleden

 • Het organiseren van activiteiten van de businessclub.

 

Handicartcommissie

Noor van Bommel

Voorzitter

Maarten Marks

Taken en verantwoordelijkheden:

Het adviseren van het Bestuur over het handicartbeleid.

Actueel:

In 1986 is de “Stichting Handicart” opgericht met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Een unieke regeling in de wereld. Tegen een kleine vergoeding kunnen de mindervalide golfers gebruik maken van de handicarts.

 

Gelukkig voor velen is het spelen van 18 holes geen enkele moeite. Hierin kan verandering komen vanwege een fysiek ongemak of dat u ouder bent geworden. Onze club heeft de buggy’s in eigen beheer. De golfers kunnen gebruik maken van de dienstverlening van de stichting, te weten een gereduceerd tarief. Via de clubconsul kunt u een tijdelijke of permanente gebruikerspas aanvragen.

 

U zult begrijpen dat een jaarlijkse bijdrage van Euro 8.50 niet kostendekkend is. Om de ” Stichting Handicart” in stand te kunnen houden, is er een “Stichting Vrienden voor de Handicart” opgericht. Donateurs zijn van harte welkom; ook al bent u nog in goede conditie!

 

Handicarts zijn uitsluitend met gebruikerskaart en reservering beschikbaar.

 

Marketing- en communicatiecommissie

Kim Egger

Voorzitter

Joop Mikkers

Jos Wittenberg

Paul Rutten

Anya van Campen

Alfons van Meer

Roel de Ruiter

Taken en verantwoordelijkheden:

De Commissie Marketing & Communicatie heeft de verantwoordelijkheid voor alle marketing-en communicatie-activiteiten binnen de vereniging. Meer concreet betreft dit de volgende terreinen:
 

 • Marketing:  activiteiten gericht op het aantrekken van leden en bezoekers golfclub en golfcampus

 • PR: contacten met externe media, zoals pers, internetsites, etc.

 • Huisstijl: ontwikkelen en bewaken van de huisstijl

 • Interne communicatie: algemene communicatie naar leden en andere interne stakeholders

 • Evenementen: initiëren en coördineren van evenementen gericht op het promoten de club of de campus

 • Communicatiemiddelen: beheren en verder ontwikkelen van alle communicatiemiddelen zoals de website (club én campus), Facebook, TV-screens, publicatieborden, etc.

Marshalcommissie

Gerard Prudon

voorzitter

Ron Meijer

Peer Bos

Theo Sanders

Lia Bonouvrié

Pieter Ebus

Nico Eeken

Michelle Roeten

Oda Bakermans

Ger Couteaux

Pepi Hanush

Rob Puts

Ragnhils Puts

Polle Martin

Lenie Brekelmans

Marijke Koning

Bert

van 't Klooster

Peer de Bruijn

Taken en verantwoordelijkheden:

Marshals hebben de taak om de gang van zaken in de baan goed te laten verlopen. Zij zorgen ervoor dat zowel leden als greenfeespelers zich prettig voelen op De Tongelreep. Per dagdeel is er een marshal aanwezig. Wilt u ook 2 tot 3 x per maand een dagdeel marshal zijn? Geef u dan op bij onze voorzitter.

 

Voor het inloggen van de marshal site klik hieronder.  

 

Wiel Muijsers

 

Technische commissie

Bart Vissers

voorzitter

Harrie van Breugel

financiën

Annemarie Rietjens

secretaris

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen van het technische beleid van de club

 • Selectie van spelers en samenstelling van teams voor de NGF-competitie

 • Samenstellen van trainingsprogramma’s voor competitieteams in samenspraak met de golfpro’s

 • Contact onderhouden met de NGF inzake de competitie

 

Wedstrijd- en regelcommissie

Hans Schellens
voorzitter

Joep vd Heiden

regelzaken

Simone Sanders

Cor van de Ven

Wilma Tuip

Mak Ponjee

Taken en verantwoordelijkheden:

De WRC organiseert het gehele jaar door diverse wedstrijden binnen onze golfclub, zo’n 120 in totaal. Dit wordt verzorgd door 9 enthousiaste clubleden. Wij zorgen ervoor dat er een flightindeling komt en dat deze tijdig op internet wordt gepubliceerd, zodat iedereen zijn starttijd kan zien. Tevens verzorgen wij de uitslagverwerking en doen de prijsuitreiking. Meedoen aan een wedstrijd is eenvoudig. Via de Telegolfzuil of via deze website kunt u zich inschrijven.

Reserveren: 040 252 09 62

 • Facebook Clean Grey

Golf & Countryclub De Tongelreep     Charles Roelslaan 15      5644 HX  Eindhoven      Tel: 040 - 252 09 62     info@golfdetongelreep.nl