top of page

WATEROVERLAST TREFT DE GOLFBANEN.

Eindhovens Dagblad heeft haar abonnees opgeroepen om melding te maken van ondervonden wateroverlast. Dit artikel hebben wij ingestuurd.


Golfclub De Tongelreep, gelegen in de Genneper Parken, heeft het zwaar te verduren door de aanhoudende regenval. Op 12 maart dit jaar stond het grondwaterniveau daar al op 17,51 + NAP.  Omdat de laagste maaiveldhoogten van de 9 holes golfbaan tussen de 17,00 en 17,75 + NAP liggen kunnen de ca 1000 leden van de golfclub, grote delen van de baan sinds maanden niet meer gebruiken. Met name treft dit de leden die zijn aangewezen tot het gebruik van een buggy. Deze zijn nu al 7 maanden niet toegelaten omdat deze door het gewicht de doorweekte ondergrond helemaal stuk rijden.


Op de zogenoemde driving range staat het grondwater ook gelijk met de maaiveldhoogte en dit is lager dan het naastgelegen riviertje de Tongelreep, waardoor het dus niet mogelijk is om hierop af te wateren. De driving range is een oefenbaan voor leden en niet-leden, waarvan normaliter intensief gebruik gemaakt wordt. De extra aangekochte ballen verdwijnen bij het neerkomen in de natte ondergrond, spontaan onder het gras om nooit meer gevonden te worden.


Maai- en andere werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd omdat de sponsachtige bodem het gewicht van de machines niet aankan. Leden van golfbanen zijn overwegend begripvolle mensen en als de baan of de oefen faciliteiten 2 maanden gesloten moet worden is dat doorgaans niet zo’n groot probleem. Maar 6 maanden wordt te veel zeker in relatie tot de jaarlijkse contributie.


Ook niet-leden, veelal werknemers van bedrijven in de buurt, de High Tech Campus en ASML, laten inmiddels hun ongenoegen horen. De club is bereid offers te brengen en investeringen te doen teneinde de infrastructuur te verbeteren maar zonder medewerking van het Waterschap is dat een onmogelijke zaak. De machines kunnen simpelweg het terrein niet op. Het grondwaterniveau moet beter geregeld worden

243 weergaven

Комментарии


bottom of page