VOORTZETTING SAMENWERKINGSVERBAND ALLIANTIEBANENIn 2021 wordt de samenwerking met de overige Alliantiebanen voortgezet.

Tijdens de ALV op 20 oktober jl. heeft het bestuur het voorstel gedaan aan de leden om de samenwerking per 1 januari 2021 voor een jaar op te schorten.

De uitslag van de stemming was 50%/50%, waardoor het bestuursvoorstel door de leden is verworpen (in de statuten staat dat wanneer in de ALV de stemmen staken, het voorstel is verworpen). Het bestuur heeft zelf geen stem uitgebracht.

Overigens hebben 7 Alliantiebanen inmiddels besloten om i.v.m. Corona, alliantieleden voorlopig niet toe te laten. Onze golfclub heeft hier ook toe besloten. Het beperkt het reisverkeer (advies van RIVM/overheid) en het zorgt voor iets meer ruimte op de baan voor onze eigen leden.

89 keer bekeken
Logo Club wit.png

Charles Roelslaan 15

5644 HX  Eindhoven

040 252 09 62

info@golfdetongelreep.nl