Van EGA naar World Handicap System (WHS)


Per 1 maart 2021 wordt het nu vigerende EGA- handicapsysteem vervangen door het World

Handicap System (WHS).

Dat betekent dat op 1 maart 2021 je huidige EGA-handicap omgezet wordt in de nieuwe

WHS- handicap. Daar is niets voor, aan of tegen te doen. Het overkomt je. Aan de hand van

de meest recente 20 gelopen kaarten (of minder als er minder beschikbaar zijn) wordt deze

handicap uitgerekend. Houd er wel rekening mee dat de nieuwe handicap hoger uit kan

komen dan de huidige.

De WHS is een complex systeem met veel berekeningen die niet meer handmatig gemaakt

kunnen worden. E-Golf-4u zal die berekeningen uitvoeren.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in hoe de WHS er in zijn totaal uitziet, is er een

aparte notitie geschreven: “Wereld Handicap Systeem (WHS)", die je kunt vinden onder

Leden info / Documenten.

Zij die minder geïnteresseerd zijn in het systeem als zodanig, kunnen zich beperken tot

onderstaande tekst.


Het registreren en invoeren van kaarten gaat op dezelfde manier als voorheen. Na het

invoeren van de kaart verschijnt er op de digitale NGF-pas direct een nieuwe voorlopige

handicap, die de dag daarna, na ook nog de verwerking van de PCC-correctie, definitief

gemaakt wordt.

De CBA als correctie voor weer- en baanomstandigheden wordt vervangen door de PCC

(Playing Conditions Calculation). Deze correctie wordt elke dag per baan aan de hand van

wedstrijden en individueel gelopen kaarten berekend en in de daarop volgende nacht op die kaarten toegepast. Naar verwachting zal de PCC in minder dan 10% van de gevallen invloed hebben op het dag resultaat.


Vanaf 4 januari 2021 staat op je de digitale NGF-pas, zowel je voorlopige WHS-handicap als wel je dan nog geldende EGA-handicap vermeld. Vanaf 1 maar 2021 is de WHS-handicap definitief.


Qualifying kaarten kunnen onder het EGA-beheer nog tot 1 maart 2021 gelopen worden.

Stablefordpunten spelen in het WHS-handicapsysteem geen enkele rol (wel nog bij

wedstrijden).


De handicap wordt berekend op basis van de bruto score, dus het totaal aantal benodigde

slagen. Het maximale aantal te tellen slagen per hole is de waarde van de par plus 2 plus de toegekende handicapslagen (dit heet de netto double bogey en is in feite de laagste score op een hole die bij de spelvorm Stableford, nul Stablefordpunten oplevert).

In tegenstelling met EGA waarbij de handicapcorrectie onafhankelijk is van hoeveel je onder de buffer speelt, wordt bij WHS altijd het totale aantal slagen in rekening gebracht. Het is dus van belang tot het einde toe zo goed mogelijk te blijven spelen.


De hoogste officiële handicap is voortaan 54 en handicaps kunnen automatisch verhoogd

worden tot boven de 36.

Het systeem is gebaseerd op dat er 20 kaarten beschikbaar zijn (er wordt tot 2016

teruggekeken), waaruit de beste 8 geselecteerd worden om de handicapberekening te maken.

Bij minder kaarten moet er met minder volstaan worden, zullen er daarom correcties

toegepast worden en zullen er vaak uitschieters in de berekende handicaps verschijnen.

Vandaar de aanmoediging veel kaarten te lopen.


Spelers waarvan geen kaarten beschikbaar zijn, houden hun oude handicap. Zij zullen

waarschijnlijk wel schrikken als ze een keer een qualifying kaart inleveren.

In het systeem zijn er correctiemechanismen die voorkomen dat de handicaps per keer te sterk stijgen (hooguit 5 punten als er minimaal 20 kaarten beschikbaar zijn).

Ook de kaarten van spelers die meerder Home Courses gehad hebben, zullen, via de NGF-

database, verwerkt worden.


De jaarlijkse handicap revisie zal blijven plaats vinden. De spelregels daarbij zijn nog niet

bekend. Ook blijft het mogelijk tussendoor bij de handicap commissie een aanpassing van de handicap te vragen.


Handicap Commissie

10-12-2020

101 keer bekeken
Logo Club wit.png

Charles Roelslaan 15

5644 HX  Eindhoven

040 252 09 62

info@golfdetongelreep.nl