top of page

Sinkhole in de baan


Sinds enkele weken heeft GCC De Tongelreep last van een sinkhole in de baan.

Het sinkhole zit op hole 2/11 links tegen de afrastering met de N2; het gebied is afgezet met hekken.


Het goede nieuws is dat er gewoon gespeeld kan worden, zij het met wat aanpassingen.

In het weekend zijn er geen werkzaamheden en kan er vanaf de gewone tees gespeeld

worden. Het gebied van de werkzaamheden wordt dan met hekken afgezet en dient als GUR beschouwd te worden.


Doordeweeks zullen er werkzaamheden plaatsvinden. Vanwege de veiligheid zullen de tees dan naar voren verplaatst worden. De werklui hebben te allen tijde voorrang (net als de

greenkeepers). Veiligheid gaat boven alles!


Voor de meest recente informatie kun je terecht bij de caddymaster.

138 weergaven
bottom of page