6 oktober regelavond voor alle leden


De zeer geslaagde, drukbezochte regelavond voor de competitiespelers krijgt een vervolg! Dit keer voor alle leden! Joep van der Heiden is bereid gevonden om op donderdagavond 6 oktober aan iedereen nog eens uitleg te geven hoe de regels luiden en hoe ze geïnterpreteerd moeten worden.


Noteer de avond alvast in uw agenda, neem de regels nog eens door of bedenk wat lastige vragen voor deze referee.

182 weergaven