Robotisering op de driving range


Beste clubleden, campusleden en driving range-leden,


Iedereen heeft kennis kunnen nemen van de problemen met het ballen rapen op de driving range in de afgelopen maanden door ziekte van beide vaste ballenrapers.

Dit was reden voor het bestuur om te onderzoeken of robotisering van het ballen rapen en het maaien van het gras op de driving range mogelijk is. Hiertoe is door de Baancommissie overleg gepleegd met twee mogelijke leveranciers van robots en zijn de in aanmerking komende aspecten besproken en onderzocht. Beide bedrijven hebben een offerte uitgebracht voor leveren en realiseren van het robotiseringssysteem.

Hiernaast heeft het bestuur kosten van het huidige rapen en maaien in beeld gebracht en vergeleken met de kosten van een koop- en een leasevariant. Tevens is gekeken naar de toekomstige bemensing van het ballenrapen op de huidige manier.


Het bestuur heeft 19 januari 2021, alles afwegende, besloten om over te gaan tot robotisering van het ballen rapen en maaien van de driving range. Hierbij zal De Enk nog wel de putting green, de chipping green en een viertal greens op de driving range blijven verzorgen.

Het bestuur heeft er voor gekozen om de robots voor vier jaren te leasen, waarna de GCC De Tongelreep eigenaar wordt van de robots. De leverancier van de robots is Vos Capelle. Voor een back up zal worden gezorgd.

De ballenrobot verzamelt ongeveer tussen de 250 en 300 ballen per kwartier, dus 1000 tot 1200 per uur en dat dag en nacht. De robot levert de ballen af bij het lospunt onder de overdekte afslagplaats bij de ballenwasser. Het nachtelijk rapen zorgt voor een buffer voor de volgende dag. Het bestuur verwacht, dat er geen problemen in de voorraad ballen zal ontstaan.


In vergelijking met de huidige kosten van het ballen rapen en maaien is er sprake van een beperkte kostenstijging. Waarbij aangetekend moet worden, dat na vier jaren de leasekosten vervallen en de kosten in de begroting dus sterk zullen dalen.

De start van de aanleg zal over ongeveer zes weken kunnen plaatsvinden. Met de aanleg zelf zijn enkele weken gemoeid.

In de komende weken zullen wij de contractuele aspecten met Vos Capelle gaan afronden. Ook hopen wij in de komende weken nieuwe ballen in gebruik te kunnen nemen van onze nieuwe sponsor ASV, waarmee het probleem van versleten ballen en het tekort wordt opgelost.


Tot slot spreken wij onze erkentelijkheid uit aan de vrijwilligers, die zich in de afgelopen maanden en tot aan de robotisering hebben ontfermd over het ballen rapen. Heel, heel veel dank daarvoor.


Het bestuur van GCC De Tongelreep.

116 keer bekeken
Logo Club wit.png

Charles Roelslaan 15

5644 HX  Eindhoven

040 252 09 62

info@golfdetongelreep.nl