Nieuwe voorzitter


Leden van Golf & Countryclub de Tongelreep,


Tijdens de laaste (digitale) ALV is al gecommuniceerd dat ik na een periode van 2 periodes van 3 jaar conform onze statuten de voorzittershamer over zal geven aan een opvolger. Dit zal plaatsvinden tijdens de eerstvolgende ALV die in juni gepland staat. Hopelijk kan deze “live” gevolgd worden. Hoezeer de digitale ALV onder de Corona-omstandigheden ook een succes was, persoonlijke interactie is toch een belangrijk kenmerk voor een goede vergadering en heeft natuurlijk onze voorkeur. De tijd zal het leren.


In de betreffende vergadering heb ik leden opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Ook is in de statuten geregeld dat er een ‘Commissie van aanbeveling voordracht nieuwe voorzitter’ zal worden geformeerd. Deze commissie bestaat uit voorzitters van diverse commissies. Hun namen zijn Ceciel van Bergeijk, Bart Vissers, Ton Bonouvrie, Cor van de Ven, Rob Baken en ondergetekende.


Door het Bestuur en de genoemde commissie is een profiel opgesteld waar een nieuwe voorzitter aan zou moeten voldoen.

De eigenschappen van de beoogd nieuwe voorzitter zijn:

- voldoende levenservaring

- bestuurlijke ervaring en kwaliteiten

- verenigingsmens, bij voorkeur iemand uit de club. Iemand die al wat langer in de vereniging rondloopt en het dna van de club kent.

- voldoende beschikbare tijd.

- kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen

- incasseringsvermogen

- verbinder, teambuilder en bruggenbouwer

- financieel redelijk onderlegd

- netwerker binnen Eindhoven e.o.

- commerciële ervaring

- iemand die begrijpt waar het binnen een golfvereniging om gaat; t.w. het faciliteren van de golfsport in al haar facetten.


Wij stimuleren vrouwen om zich kandidaat te stellen. Uiteraard blijft kwaliteit de doorslag geven.


Wellicht schrikt dit wensenlijstje een mogelijke kandidaat af. Maar graag trek ik jullie over de streep tijdens een gesprek waarin ik uitleg hoe leuk en uitdagend deze functie binnen onze club is en hoeveel je er voor terugkrijgt in levenservaring, plezier en vriendschappen.


Om de voortgang te waarborgen vragen wij de leden die zich kandidaat willen stellen dit te doen voor 15 februari a.s. door mij te bellen of te e-mailen.


Wij vertrouwen op een uitdagende lijst van namen van kandidaten.

Uiteraard kunnen jullie rekenen op de grootst mogelijke mate van vertrouwelijkheid!


Peter van den Berg

Voorzitter

06-53290821

peterdvandenberg@gmail.com (vergeet de d achter peter niet!)


180 keer bekeken
Logo Club wit.png

Charles Roelslaan 15

5644 HX  Eindhoven

040 252 09 62

info@golfdetongelreep.nl