Nieuwe local rules..


Vanaf 15 oktober zijn enkele van onze Local Rules aangepast in overleg met de Baancommissie.


De Rododendrons op de baan zijn geen Verboden speelzone meer.

Dit houdt in dat als je met je stand en/of swing last hebt van de Rododendrons of je bal ligt in de Rododendrons de bal moet spelen zoals deze ligt.

Natuurlijk heb je altijd de mogelijkheid om de bal onspeelbaar te verklaren en met 1 strafslag volgens Regel 19 verder te gaan.

Sproeikoppen rond de green

Rond de green kunnen sproeikoppen (vast obstakel) liggen die zich in je speellijn bevinden, op de green van Hole 3 zit er zelfs een sproeikop in de green. Je mag deze sproeikoppen dan als volgt ontwijken:

De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b (of 16.1d) indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en:

· binnen twee clublengten van de green ligt, en

· binnen twee clublengten van de bal.

Hole 7

Hole 3


Verboden Speelzone/No Playzone

Deze gebieden zijn aangegeven met Blauwe paaltjes met een groene kop.

Je mag je bal niet spelen uit deze gebieden, je mag je bal natuurlijk wel eruit halen. Het is geen Biotoop maar gewoon een gebied waaruit niet gespeeld mag worden om herstel te bevorderen of om te beschermen tegen het eruit slaan van ballen waardoor er schade kan ontstaan.

Grond in Bewerking (GUR)

Deze gebieden zijn aangegeven met Blauwe paaltjes.

Je mag je bal spelen uit deze gebieden, of je ontwijkt het gebied door Regel 16 toe te passen.

398 weergaven