Nieuwe handicaptabellen


Onlangs is onze baan opnieuw ingemeten door de NGF. Misschien zijn de diverse markeringen met rode spuitbussen wel opgevallen. Dit heeft geleid tot nieuwe course ratings en slope ratings, waarvan de playing handicaps weer zijn afgeleid. De ratings zijn iets gestegen, dat wil zeggen dat de baan iets gemakkelijker is geworden volgens de meetmethode. De nieuwe handicaptabellen staan inmiddels op de site (Golfbaan>Playing handicaps), maar gaan officieel pas op 2 november a.s. in. Tot die tijd zijn de oude tabellen van toepassing. Die liggen in het clubhuis en zijn opgehangen bij de schuilhut op hole 1. Tot slot een woord van dank aan Joep van der Heiden en Roel Diebels die veel voorbereidend werk hebben verricht voor de baanmeting door de NGF.

247 keer bekeken
Logo Club wit.png

Charles Roelslaan 15

5644 HX  Eindhoven

040 252 09 62

info@golfdetongelreep.nl