Marshals op cursus o.l.v. de NGF.

Op donderdag 27 oktober j.l. werd op initiatief van de voorzitter van de Marshal commissie van de Tongelreep, Gerard Prudon, de NGF uitgenodigd om

in een dagsessie een inkijk te geven in hoe golfend Nederland op diverse verenigingen invulling geeft aan de functie van Marshal in de baan, Driving Range en Puttinggreen.

Om vervolgens de diverse handvaten te leveren bij het uitoefenen van de functie van Marshal binnen onze eigen vereniging.


Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, kregen de Marshals aansluitend opdracht om in kleinere groepen diverse vraagstukken uit te werken.

Eerst in het algemeen en later in specifieke gevallen.

Janke van der Werf (NGF) in haar uitleg over het dagprogramma


De ochtend werd besteed aan denkprocessen, uitgangspunten van de Marshaltaak.

De middag aan diverse lastige praktijk situaties.

Iedereen kent het verschil tussen het volgen van de spelregels of het wegwuiven ervan ten eigen bate.


Als Marshal treedt je op zoals je ook in het leven staat, alleen nu ben je als Tongelreep vrijwilliger een oplettend oog om met de spelende golfers gezamenlijk zorg te dragen voor een gezellige en correcte ronde van 9 of 18 holes in de baan.

Natuurlijk ben je gastvrij…natuurlijk los je de problemen in de baan op met humor , mensenkennis en begrip met ruimte voor praktische oplossingen die je als Marshal met iedereen die toekijkt kunt communiceren.

Dit ter voorkoming dat men zou kunnen denken: ‘ Hé.. zij wel, dus wij ook!’ .


Maar vanuit het bestuur heb je wel de opdracht om nauwlettend de specifieke en algemene regels van onze golfclub te handhaven.


In de baan is de Marshal vanuit het bestuur de enige verantwoordelijke persoon om iedereen binnen de gemaakte afspraken een fijne golfronde te garanderen.


En zo vergleed een uiterst zinnige informatiedag in het wel en wee van een Marshal. Niet meer dan een enthousiaste vrijwilliger binnen onze vereniging, die zorg wil dragen dat iedereen het naar zijn zin heeft.

Jan Dronkert en Janke van der Werf van respectievelijk Golfclub De Koepel en Golfclub Heelsum

Bij de borrel ter afsluiting, waren onze cursusleiders, laaiend enthousiast over de uitgebalanceerde verdeling van man en vrouw in het Marshalcorps van GCC De Tongelreep.

Over de ontvangst en enthousiasme waarin gretig de stof werd opgezogen en uitgewerkt. Zij komen nog eens meedoen bij de Marshal dagwedstrijd.


Beste Tongelreepers…….


Vraag niet, wat doet de club voor mij?

Vraag: ‘ Wat kan ik doen voor mijn club..GCC De Tongelreep?’

Kom bij ons en meld je aan als Marshal (bij Gerard Prudon) en zorg dat iedereen bij ons fijn kan golfen.


Redactie en Marshal,

Alfons

209 weergaven