Inlooplessen 2021-2022


Beste Leden, Golfcampusleden en Drivingrange leden,


De inlooplessen kunnen weer! Tenminste onder de huidige maatregelen.


Als TC geloven we dat spelvreugde mede wordt beïnvloed door spelniveau. En andersom! Voor alle spe(e)l(st)ers; oud of jong, hoge of lage handicap, wedstrijdspeler of recreant, geldt dat een beetje aandacht vanuit de pro’s in onze golfschool al veel positief effect kan hebben! Daarom zijn we erg blij dat we ook dit jaar weer aan alle leden de mogelijkheid kunnen bieden om mee te doen aan een serie van inlooplessen. Dat betekent professionele begeleiding, op een leuke en vrijblijvende manier.


Omdat in deze periode ook de competitietrainingen plaats vinden zullen de niet competitie spelende leden voorrang krijgen.


Hoe ziet de opzet eruit?

 • In samenwerking met de golfschool bieden we de volgende mogelijkheden: 8 groepslessen van elk 60 minuten

 • De cyclus is in veelal 2 wekelijkse sessies zodat men ook de tijd heeft om het geleerde te oefenen

 • Binnen elke inloop-les zal een bepaald thema worden behandeld.

 • Daarbij worden ook tips en aanwijzingen gegeven op basis van de individuele behoefte van de deelnemer; ‘de pro’s lopen rond tussen de trainende deelnemers’.

Eigen bijdrage is beperkt tot slechts €45,- voor verenigingsleden, €65,- voor campusleden en €75,- voor drivingrangeleden.


Maandag I 10:00-11:00 uur verzorgd door Robert

II 14:00-15:00 uur Data : 8/11 - 22/11 - 10/01 – 24/01 – 07/02 – 21/02 – 07/03 - 21/03


Dinsdag I 09.00-10.00 uur verzorgd door Kenzo

II 16.00-17.00 uur

III 19.00-20.00 uur Data : 9/11 - 23/11 - 11/01 – 25/01 – 08/02 – 22/02 – 08/03 - 22/03


Woensdag I 09.00-10.00 uur verzorgd door Kenzo

II 16.00-17.00 uur

III 19.00-20.00 uur Data : 10/11 - 24/11 - 12/01 – 26/01 – 09/02 – 23/02 – 09/03 - 23/03


Donderdag I 11:00-12:00 uur verzorgd door Robert

II 18:00-19:00 uur Data : 11/11 - 25/11 - 13/01 – 27/01 – 10/02 – 24/02 – 10/03 - 24/03


Vrijdag I 11.00-12.00 verzorgd door Robert Data : 12/11 - 26/11 - 14/01 – 28/01 – 11/02 – 25/02 – 11/03 - 25/03


Zaterdag I 11.00-12.00 uur verzorgd door Robert Data : 13/11 - 27/11 - 15/01 – 29/01 – 12/02 – 26/02 – 12/03 - 26/03


De volgende condities en voorwaarden zijn van toepassing:

 • Aanmelden vóór 25 oktober via technischecommissie@golfdetongelreep.nl

 • Vermeld bij je inschrijving duidelijk je naam, lidmaatschapsvorm (vereniging, campus of drivingrange) en op welke dag (en tijdstip als er meerdere sessies zijn) je mee wil doen

 • Vermeld in ieder geval een alternatieve dag voor het geval de groep(en) op je dag van voorkeur al vol zit of lever een top 3 aan.

 • Min./Max. aantal inschrijvingen per groep is 7 resp. 12 personen

 • Men kan zich alleen voor zichzelf aanmelden

 • Alleen aanmeldingen via de TC zullen worden geaccepteerd en verwerkt.

 • Indien het maximum aan inschrijvingen wordt overschreden, zullen eerst de verenigingsleden voorrang krijgen

 • Betaling te voldoen aan de golfschool/pro en vóór aanvang eerste training*

We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet


De TC

114 keer bekeken