beeldmerk golfclub.png

Het gaat goed met de vogels!


Onderstaand een verslag van de Vogelwerkgroep ‘De Kempen' die de nestkasten op onze baan bijhouden. Er is sprake van een positieve ontwikkeling!


Zaterdag 18 april is de eerste telronde van de nestkasten op golfbaan Tongelreep gehouden. Ondanks de Corona maatregelen waren de tellers met de hulp van Ton van Daal welkom op de golfbaan. De 6 aanwezige tellers zijn in groepjes van twee de baan opgegaan en hielden daarbij 1.5mtr afstand. Het was een succesvolle ronde met 66 bezette nesten en dat is 46% van de 144 beschikbare nestkasten. Ter vergelijking:  vorig jaar was 38% van de beschikbare kasten bezet in de eerste ronde. Uiteindelijk werden in 2019 60% van de kasten bezet. Vorig jaar was deze ronde een week later gedaan en toen werden ook al diverse jongen aangetroffen in de nestkasten, dit jaar zijn nog geen jongen gezien. En de Spreeuwen hebben de neskasten gevonden!

Alle inspanningen in de afgelopen jaren werpen nu hun vruchten af. In 4 nestkasten zijn resp. 6, 5, 5 en 4 eieren geteld en daarnaast zijn er 5 nestkasten met nesten in aanbouw. 

Ook is al een nest in aanbouw van een Bonte Vliegenvanger ontdekt. Hadden we vorig jaar 1 Boomklevernest, dit jaar zijn al 2 kasten bezet door Boomklevers. 


Uiteraard zijn de mezen veruit in de meerderheid: Koolmees 20 Pimpelmees 18 Mees onbekend 22 {In de 2e ronde hopen we de verdeling in Koolmees/Pimpelmees te bepalen}

Reserveren: 040 252 09 62

  • Facebook Clean Grey

Golf & Countryclub De Tongelreep     Charles Roelslaan 15      5644 HX  Eindhoven      Tel: 040 - 252 09 62     info@golfdetongelreep.nl