Greens bezanden en fairwy's wiedeggenOp maandag 4 juli gaan ze de greens bezanden en de fairway's wiedeggen.


Wiedeggen is het ruimte maken in de zode voor het nieuwe zaad. Want het graszaad is er bij gebaat dat het verlost wordt van een concurrent als ruw beemd of andere onkruidgrassen. Ruimte maken wordt gedaan vlak voor het doorzaaien van de fairway's. Dit wordt gedaan met een wiedeg. Met deze eg wordt de grasmat flink opengetrokken en worden de ondiep wortelende onkruidgrassen als ruwbeemd en straatgras eenvoudig uit de grond getrokken en onschadelijk gemaakt. Tegelijkertijd worden de dode grassen uitgekamd en worden onkruiden verwijderd.

99 weergaven