De nieuwe jeugdcommissie is van start


Op zondag 11 april presenteerde de nieuwe jeugdcommissie zich na de eerste jeugdlessen van dit seizoen aan de jeugdleden en aan hun ouders. Onder het genot van een kopje koffie en een glaasje fris is het nieuwe stappenplan voor de jeugd toegelicht en de plannen van de jeugdcommissie. Het stappenplan kunt u hieronder ook zien.

De opkomst was goed en de reacties positief! In totaal hebben we nu 60 jeugdleden waarvan er zich 32 hebben opgegeven voor de jeugd lessen. Deze zijn op diverse zondagen in april tot en met november en starten om 12 en 13 uur. Kom gerust eens kijken naar de vorderingen van de jeugd!

Zondag 9 mei is de eerste geplande interne wedstrijd. De opzet is dat de jeugdleden tijdens deze wedstrijdjes gaan werken aan het behalen of verbeteren van hun handicap. Hiervoor maken we dus gebruik van een nieuw stappenplan.

De jeugdcommissie staat altijd open voor vragen c.q. opmerkingen. Wij hopen op deze manier een goede bijdrage te kunnen leveren aan onze golfclub. De foto’s geven een indruk van 11 april. Veel golfplezier gewenst en een mooie lente! Hartelijke groet, De Jeugdcommissie248 keer bekeken