beeldmerk golfclub.png

Corona protocol Golfclub de Tongelreep


Vanaf maandag 11 mei mogen we daadwerkelijk weer gaan golfen!


Het Corona-team heeft een protocol uitgewerkt en samen met diverse andere vrijwilligers zijn de voorzieningen getroffen die nodig zijn om op een veilige manier aan de slag te gaan. De gemeente heeft inmiddels haar fiat gegeven.


Het bestuur heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven om weer te gaan spelen. Dit betekent dat we tot nader order geen introducees, greenfeeërs of Alliantie-leden toelaten. Ook mogen leden vooralsnog maximaal 9 holes per dag spelen. Het aantal spelers per flight is gemaximeerd op drie om de doorstroming te bevorderen. Er zal dagelijks worden geëvalueerd hoe de zaken lopen en als er aanleiding is om regels aan te passen dan zullen we dat ook direct doen.


De baanvrijwilligers en de boomzagers hebben de afgelopen twee maanden, samen met de greenkeepers, heel hard gewerkt om de baan in een nog betere conditie te krijgen. Daarom heeft het bestuur besloten om deze vrijwilligers de eer te geven om maandag tussen 8.00 en 10.00 uur als eerste weer de baan te mogen bespelen. Vanaf 10.00 uur kunnen de overige leden weer de baan op.


Om alles in goede banen te leiden zijn de marshals van groot belang. Behalve de vaste groep marshals zijn extra tijdelijke marshals geworven om voldoende capaciteit te hebben. Marshals zijn een vraagbaak, maar hebben ook een toezichthoudende taak. Wij vragen iedereen om de instructies van de marshals strikt op te volgen. Maak het deze mensen mogelijk om hun taak naar behoren uit te oefenen.


Tot slot: we gaan met elkaar een nieuwe fase in en wat we nu hebben bedacht zal vast niet perfect zijn. Kleine of zelfs grote ergernissen zullen ongetwijfeld ontstaan. We vragen iedereen om constructief mee te denken hoe we zaken kunnen verbeteren binnen de kaders die van hogerhand zijn opgelegd. We hebben overigens het volste vertrouwen dat dit binnen onze mooie club gaat lukken.


Mochten er vragen zijn over of naar aanleiding van deze mail, stuur die dan naar info@golfdetongelreep.nl.


Het Corona-team,

Peter van den Berg

Désirée Driessen

Kim Egger

Gerard Prudon

Reserveren: 040 252 09 62

  • Facebook Clean Grey

Golf & Countryclub De Tongelreep     Charles Roelslaan 15      5644 HX  Eindhoven      Tel: 040 - 252 09 62     info@golfdetongelreep.nl