Contractverlenging De Enk


Beste leden,

Op 19 januari 2021 heeft het bestuur besloten om het onderhoudscontract met De Enk te verlengen. Het onderhoudscontract voor onze baan, par3 baan en driving range loopt af op 31 december 2021. Al enige maanden is de Baancommissie in overleg met de Enk over verlenging van het contract. Hiertoe is een bestek opgesteld en op basis daarvan heeft De Enk een offerte uitgebracht.

Besloten is om met ingang van 1 januari 2021 het onderhoudscontract met De Enk te vernieuwen en te verlengen tot en met 2026. In het nieuwe contract is inbegrepen, dat in 2021 15 tees zullen worden gerenoveerd. De Enk neemt de kosten hiervan voor zijn rekening. Hiernaast zullen de bunkers in de baan, de par3 baan en de lange bunker rechts op de driving range worden voorzien van een nieuw soort hoogwaardig bunkerzand. Ook deze werkzaamheden zullen in 2021 worden uitgevoerd. De hiervoor vermelde werkzaamheden zullen deels in het voorjaar en deels in het najaar worden uitgevoerd. De aanneemsom voor het onderhoud zal dit en komende jaren slechts licht stijgen ten opzichte van het in de begroting opgenomen bedrag. Daarvoor zijn dan wel de tees en bunkers gerenoveerd.

Het bestuur is tevreden over de samenwerking met De Enk en zal dit in de toekomst graag zo voortzetten.

Het bestuur

44 keer bekeken
Logo Club wit.png

Charles Roelslaan 15

5644 HX  Eindhoven

040 252 09 62

info@golfdetongelreep.nl