Bunkers aanharken e.d.


Zo werd onlangs een bunker aangetroffen, nadat iemand de bal er uit had geslagen.

We wijzen u er nog een keer op dat het belangrijk is om de bunkers aan te harken als u een bal daar uit heeft moeten slaan. Ook een voetstap die achter gebleven is nadat u er een bal hebt "uit gevist" dient aangeharkt te worden.


Het repareren van pichmarks hoort hier ook bij. Haal terwijl u naar de green loopt om te putten, uw pichfork uit uw zak om uw pichpark of die van een ander te repareren.

Ook op de Par 3 baan moeten pichmarks gerepareerd te worden.


Op de drivingrange is een oefenbunker. Daar oefent u met uw eigen golfballen. Als u de golfballen van de drivingrange gebruikt hebt, verzamelt u de ballen die op de green liggen met een ballenpikker die aan het hek hangt.


Bij de afslagplaatsen brengt u na het afslaan het gebruikte emmertje terug. (leeg of half gevuld) Dus geen half volle emmertjes laten staan voor een volgende speler.

Als er lege emmertjes blijven staan en de drivingrange opwaaien, zal een robot ze proberen "op te eten" met kans op beschadigen van de robot(s).


Laten we met z'n allen zorgen voor de gehele accommodatie.

116 weergaven