top of page

Bericht van overlijden

Het plotseling overlijden van

Anja Maat – de Haan

echtgenote van

Frank Maat

heeft ons diep geraakt.

Eindhoven, 21 november 1950 – Geldrop, 11 november 2023


Anja was als lid van onze vereniging zeer actief met haar damesteam in de NGF competitie en ook als baanvrijwilligster heeft zij enige tijd haar steentje bijgedragen.

Wij wensen Frank en hun kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe in de komende dagen.

Het bestuur van GCC De Tongelreep

555 weergaven
bottom of page