top of page

ALV 1 van 2023 in vogelvlucht…..


De gebruikelijke onderonsjes met koffie voorafgaand aan de Algemene LedenvergaderingBeste mensen …. 20.00 uur… We gaan beginnen…..Punt 5 v.d. Agenda:‘Financien’

Alles had onze Wim als penningmeester weer perfect op orde.


En de kascommissie kon de vergadering met een gerust hart om haar akkoord vragen.Jeroen de Haan presenteerde helder de analyses van het NGF onderzoek
Dennis over de problematiek van de sinkhole op Hole 2/11Bart van de Kamp als woordvoerder van de voormalige BrainportcommissieDe uitbreidingsplannen van het EnergiebedrijfDe speelruimtes om het baanverlies te compenseren.Gespannen aandacht.


Bestuurswisseling

Dennis de Poorter en Luc Ruijs treden terug als bestuurslid. Luc was al op vakantie en Dennis hieronder in zijn afscheidswoorden“ Even ruimte voor mezelf. Graag ? “

“ Fijn dat je ons blijft bijstaan als vrijwilliger..”


Dieper ingaande op deze zo plotselinge bestuurswisselingen volgde een indringende oproep door onze voorzitster aan de leden om meer helpende handjes voor het vele werk dat in onze vereniging nog vraagt om een aanpak.


Het nieuwe bestuurslid Bart van de Kamp“ In heel mijn sportcarrière, is dit de eerste keer dat ik iets in een club ga doen en nu nog wel op bestuursniveau ook. Maar prima… ik ga ervoor! “
Competitievraagstukken die de NGF oproeptRondvraag en sluiting.

162 weergaven
bottom of page