top of page

Actueel baannieuwsDe voorzitter als boevenvanger.

Stel je voor......je ziet op Marktplaats een advertentie waarin 250 ASV rangeballen, met Mercedes logo, worden aangeboden voor 130 euro. Nou, omdat dit heel verdacht is, dan meld je dat bij het bestuur. En zo geschiede.Onze voorzitter, Désirée schoot onmiddellijk in actie. Na overleg met Luc Ruijs (politie-inspecteur b.d.) was het plan om de aanbieder een keuze te bieden. Als volleerd Undercover plaatste Dees een tegenbod van 120 euro en dat werd geaccepteerd en ze was in business. Maar toen…naar Budel….Op een afgelegen luguber parkeerterrein, en een envelop met 24 ongemerkte briefjes van 5, gewapend met pepper spray, in leren broek en zwart jack en zonnebril op, kwam de confrontatie. Het eerste wat haar opviel waren de angstaanjagende tatoeages van de man. Op lage indringende toon zei hij:” eerst het geld dan de ballen” waarop Dees onverschrokken zei: “je ballen of je leven”.


Enfin, zo ging dat nog even door en toen kwam de moraal van het verhaal: De aanbieder is een frequente wandelaar via het pad dat loopt langs de achterkant van onze Driving Range. De man vond daar ballen die hij aanvankelijk teruggooide over het hek maar later dacht: hier liggen er zoveel dat ik ze, als eerlijke vinder, gewoon mee naar huis neem. En zo besloot zijn dochter deze, te goeder trouw, op Marktplaats aan te bieden.


Discussie: men dient gevonden voorwerpen aan te bieden bij de politie. Indien niemand zich binnen een jaar meldt dan mag je het artikel houden. Indien je eerder dan een jaar het artikel te koop aanbiedt dan ben je een heler.


Van 'verdachte' naar vrijwilliger

Dus onze Undercover gaf de man de keuze, je geeft de ballen terug en we doen geen aangifte bij de politie. Na enige twijfel heeft hij hiervoor gekozen en de ballen vanmiddag op het clubhuis komen afgeven.  Daar ontsproot een interessant gesprek dat resulteerde in een onverwachte plot: de man blijft wandelen en zal ballen blijven zoeken en aan de club terugbrengen. De man blij en opgelucht, de club blij met een nieuwe vrijwilliger.


Stand van zaken met betrekking tot de Baan ten tijde van Nieuwsbrief mei 2024

 

Op 17 mei aanstaande komt de Baancommissie weer bij elkaar om een overvolle agenda te bespreken. De besluiten kunnen we in de Nieuwsbrief van juni bespreken. Mochten er vanuit de leden concrete suggesties zijn voor agendapunten voor de vergadering van juni kan men die melden bij de voorzitter van de Baancommissie Roel Diebels; roeldiebels@gmail.com 


Vanuit de hoek van Enexis is nu alleen te melden dat de volgende bespreking is gepland op 11 juni aanstaande. Vanuit het Waterschap is het best rustig. Men zit te broeden op allerlei mogelijke oplossingen voor de reparatie van het riool. De bedoeling is dat er eind juni een ei kan worden gelegd.


Op 1 mei j.l. heeft de milieugroep Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) een bezoek gebracht aan onze club. Een delegatie van de Adviescommissie, bestaande uit Jan Neggers, Tony Liebregts, Bart Vissers en Bart van de Kamp hebben hen ontvangen. TGE is een overkoepeling van ca 20 milieu werkgroepen waaronder bijvoorbeeld de Vogelwerkgroep die zeer actief is bij ons op de baan. De aanleiding voor dit gesprek was het Concept verzoek dat De Tongelreep heeft ingediend bij de Gemeente Eindhoven teneinde toestemming te krijgen voor het aanleggen van 2 nieuwe greens in het perceel 2860 conform het Reconstructieplan zoals tijdens de ALV is behandeld. De Gemeente Eindhoven zal, bij een dergelijke aanvraag, te allen tijde advies inwinnen bij TGE.


De Adviescommissie heeft het ingenieursbureau, dat destijds gezorgd heeft voor de totstandkoming van Golfbaan Het Woold in Asten, gevraagd De Tongelreep te ondersteunen in het proces met de Gemeente. Hierdoor is TGE ruim geïnformeerd over de plannen van GCdT.  TGE zal binnenkort haar bevindingen en adviezen bekend maken waarmee GCdT dan weer naar de Gemeente kan.


Wordt vervolgd.

BvdK/07.05.24

425 weergaven

Comments


bottom of page