Ledenadministratie

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens in E-Golf 4U kunt u zelf doorvoeren door in te loggen in E-Golf 4U en te kiezen voor ‘Gegevens wijzigen’ in ‘Mijn profiel’. Door uw persoonlijke wachtwoord te kiezen zorgt u ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Voor overige vragen over de ledenadministratie kunt u terecht bij

 

Anya van Campen via ledenadministratie@golfdetongelreep.nl.

 

Als u uw Golflidmaatschap wilt opzeggen, verzoeken wij u dit te doen vóór 1 november. 

Wilt u verbonden blijven aan onze vereniging? Dan kunt u zich aanmelden als Countrylid.

Zie hiervoor de informatie elders op deze site.

 

Opzeggen kan uitsluitend via het bestuur, op een van de volgende wijzen:

  - door het opzegformulier online in te vullen en te verzenden (zie knop onderstaand)

  - per e-mail:  ledenadministratie@golfdetongelreep.nl

  - per brief: GCC De Tongelreep t.a.v. Bestuur, Charles Roelslaan 15, 5644 HX Eindhoven

 

Vermeld bij het opzeggen altijd uw naam, adres, woonplaats en lidnummer.

Het bestuur zorgt ervoor dat de opzegging wordt verwerkt.

U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging. Indien u geen opzegging ontvangt, is de opzegging niet effectief ontvangen.

 

Opzeggen bij voorkeur vóór 1 november, maar statutair uiterlijk vóór 1 december.

Reserveren: 040 252 09 62

  • Facebook Clean Grey

Golf & Countryclub De Tongelreep     Charles Roelslaan 15      5644 HX  Eindhoven      Tel: 040 - 252 09 62     info@golfdetongelreep.nl