Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft betreffende de vereniging/het bestuur, de baan, clubhuis/horeca, of één of meerdere leden, verzoeken wij u het klachtenformulier online zo volledig mogelijk in te vullen en te verzenden. U krijgt per mail een ontvangstbevestiging toegestuurd.

 

Na ontvangst zal het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering de klacht intern bespreken. Het bestuur heeft het recht wederhoor toe te passen, indien zij dit wenselijk acht en zal dit op zo kort mogelijke termijn met de betrokkenen trachten te realiseren. Dit zal voor zover mogelijk gebeuren op basis van anonimiteit. Indien dat niet mogelijk is, zal het bestuur vooraf met u overleggen over het al dan niet bekend maken van uw naam aan de betrokkene(n) . Overigens zal uw klacht met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld.

 

Zodra het bestuur zich een duidelijk beeld heeft gevormd van uw klacht en een besluit heeft genomen, zullen alle betrokkenen, voor zover van toepassing, door het bestuur worden geïnformeerd.

Reserveren: 040 252 09 62

  • Facebook Clean Grey

Golf & Countryclub De Tongelreep     Charles Roelslaan 15      5644 HX  Eindhoven      Tel: 040 - 252 09 62     info@golfdetongelreep.nl