beeldmerk golfclub.png

Marketing- en communicatiecommissie

Kim Egger

Voorzitter

Joop Mikkers

Jos Wittenberg

Paul Rutten

Anya van Campen

Alfons van Meer

Roel de Ruiter

Taken en verantwoordelijkheden:

De Commissie Marketing & Communicatie heeft de verantwoordelijkheid voor alle marketing-en communicatie-activiteiten binnen de vereniging. Meer concreet betreft dit de volgende terreinen:
 

  • Marketing:  activiteiten gericht op het aantrekken van leden en bezoekers golfclub en golfcampus

  • PR: contacten met externe media, zoals pers, internetsites, etc.

  • Huisstijl: ontwikkelen en bewaken van de huisstijl

  • Interne communicatie: algemene communicatie naar leden en andere interne stakeholders

  • Evenementen: initiëren en coördineren van evenementen gericht op het promoten de club of de campus

  • Communicatiemiddelen: beheren en verder ontwikkelen van alle communicatiemiddelen zoals de website (club én campus), Facebook, TV-screens, publicatieborden, etc.

Reserveren: 040 252 09 62

  • Facebook Clean Grey

Golf & Countryclub De Tongelreep     Charles Roelslaan 15      5644 HX  Eindhoven      Tel: 040 - 252 09 62     info@golfdetongelreep.nl