beeldmerk golfclub.png

Handicapcommissie

Frans Bax

Voorzitter

Jos Gijsbers

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Vaststellen van de regels en procedures met betrekking tot de uitvoering van het handicapbeleid.

  • Toekennen, berekenen, bewaken, (de)activeren, administreren en publiceren van handicaps (hcp). De resultaten staan vermeld op de Website.

  • Uitvoeren van de jaarlijkse herziening (revisie) van de handicaps van alle leden. Hierbij kan, afhankelijk van de resultaten van het afgelopen jaar/jaren, de handicap worden verhoogd of verlaagd en kan de handicap inactief worden gemaakt.

  • Afnemen van de regelexamens.

Jaarlijkse revisie van de handicaps

 

Volgens de regels van de NGF wordt de Handicapcommissie geacht elk jaar rond de jaarwisseling de handicaps van alle leden te bezien en daarop eventueel aanpassingen toe te passen.

De regels van de NGF met betrekking tot die jaarlijkse revisie laten echter alle spelers buiten beschouwing die de laatste twee jaar geen 8 kaarten gelopen hebben. Dit betreft meer dan 70% van de leden met een EGA-handicap. Ongeveer 4% komt wel voor een wijziging in aanmerking maar de gebruikte formule heeft zoveel willekeur in zich dat wij het niet verantwoord vinden die toe te passen.

Dit betekent dat wij ook dit jaar geen automatische revisie van de handicaps hebben toegepast.

Toch zijn wij van mening dat voor heel veel leden een aanpassing van de handicap zeer zinvol zou zijn omdat daardoor hun handicap meer gaat sporen met hun golfvermogen en zij bij wedstrijden (al of niet officieel) meer kans hebben in de buffer of soms zelfs hoger te scoren.

Daarom roepen wij alle leden op voor zichzelf goed na te gaan of zij wel de juiste golfhandicap hebben en zo nee, bij de handicapcommissie om een aanpassing te verzoeken. Dit kan eenvoudig met een e-mail gericht aan de HC. Hierbij kan tevens aangegeven worden welke aanpassing beoogd wordt en kunnen ook redenen genoemd worden waarom de huidige handicap niet meer spoort. De handicapcommissie zal daarna in overleg met de speler de handicap aanpassen.

Ook gedurende het jaar kan om een aanpassing van de handicap gevraagd worden.

 

December 2019

Handicap Commissie handycapcommissie@golfdetongelreep.nl

Frans Bax fgmbax@iae.nl

Jos Gijsbers jc.gijsbers@telfort.nl

Reserveren: 040 252 09 62

  • Facebook Clean Grey

Golf & Countryclub De Tongelreep     Charles Roelslaan 15      5644 HX  Eindhoven      Tel: 040 - 252 09 62     info@golfdetongelreep.nl